Behandlingskostnader för psykoterapi på vår klinik täcks vanligtvis av privat sjukförsäkring, beroende på respektive kontrakt. Vi rekommenderar dock att du kontakter ditt sjukförsäkringsbolag i förväg för att få veta hur mycket som ersätts för poliklinisk behandling eller som inlagd patient på behandlingskliniken.

Vi rekommenderar också att medlemmar i lagstadgade sjukförsäkringsbolag tar reda på i vilken utsträckning behandlingskostnaderna täcks.

Enligt EU-domstolens dom från den 13 maj 2003, Az. C-385/99, måste de lagstadgade sjukförsäkringsbolagen ersätta öppenvård i andra europeiska länder utan föregående ansökan, men endast i den utsträckning de betalas för i sitt hemland.

Återbetalning av behandlingskostnader för psykoterapi och annan behandling görs till det högsta belopp som betalas av hemlandet. Genom tabellen över våra behandlingskostnader kan du se att vi vanligtvis inte överskrider normalt läkararvode. Patienten har rätt till ersättning för en stor del av dagsjukhus- och öppenvårdskostnaderna. Sjukvårdsbehandling måste (med undantag för nödsituationer) i förväg ansökas om och godkännas i från det berörda sjukförsäkringsbolaget. Vi hjälper dig gärna att klargöra dessa frågor.

I Spanien finns, till skillnad från många andra länder i Europa, ingen lagstadgad avgiftsplan för behandlingskostnader. Våra avgifter är dock baserade på normala tyska läkararvoden.

OBS: För patienter som inte får någon ersättning från sitt försäkringsbolag erbjuder vi prisvärda finansieringsmöjligheter i upp till flera år.

Om du är intresserad av psykosomatisk behandling, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen omedelbart för att hitta den bästa möjliga behandlingen för dig, utan att du binder dig till något.

Icke bindande terapiförfrågan

Om du själv vill, eller måste, betala behandlingskostnaderna för din terapi får du en kostnadsuppskattning från oss innan behandlingen påbörjas. Denna kostnad varierar beroende på typen av terapi vår kostnadsberäkning säkerställer att du inte drabbas av några oförutsedda behandlingskostnader.
Beroende på diagnos och behandlingsintensitet kan du som riktmärke räkna med kostnader för en poliklinisk behandling på 2 000 – 3 000 euro/vecka. Som regel är terapitiden två till högst tre veckor.
För poliklinisk behandling garanterar vi en övre gräns på 3 000 euro/vecka – oavsett hur intensiv din behandling är. Detta inkluderar psykoterapi, sportterapi, rTMS, neurofeedback, ketamin-infusioner, hypnos, fysioterapi och alla andra terapeutiska erbjudanden inom ramen för psykosomatik.
Tilläggskostnader för stationär behandling på kliniken meddelas individuellt beroende på bostadsort.
Delbetalning med tolv månadsbetalningar (eller längre tid efter överenskommelse) är möjligt utan extra kostnad. 

Behandlingskostnader Clinica Dr. Scheib/Clinica Luz i Palma de Mallorca

Behandlingskostnader på våra andra platser (i Tyskland och vid Costa del Sol i Andalusien) kan skilja sig åt. Kontakta oss för en individuell kostnadsberäkning.

Stationärt boende på Clinica Luz i Palma de Mallorca Preise
Enkelrum med balkong 550€/dygn
Tillägg för svit med separat vardagsrum och sovplatser 220 €/dygn
Individuell vård vid risk för självmord, eller andra störningar som kräver
ständig övervakning
20 €/timma
Boende med en släkting är möjligt mot en extra kostnad. på förfrågan
Vid en krissituation kan det bli aktuellt med en sluten vistelse, vilken förändras till öppenvård efter några dagar. Vi tar då hand om boende på ett lämpligt hotell.

 

Öppenvårdsbehandling på Clinica Dr. Scheib
Alla tjänster här faktureras individuellt
Intervju för psykoterapeutisk utvärdering (även möjlig online eller per telefon)

Antagningsprov inklusive psykologisk testdiagnostik

130€/h

150 €

Sömnlaboratorium, vid behov 400 €
Kvantitativ EEG inklusive utarbetande av en terapiplan för neurofeedback 300 €
Ketamin-infusionsterapi under medicinsk övervakning 250 €
Ketamin-infusionsterapi under hypnos inklusive förberedelse och integrering
efter infusionen (cirka tre timmar)
470 €
Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS), per terapienhet 110 €
Neurofeedback, HRV-biofeedback, avslappningsaktiviteter
(hypnos, sport, yoga, etc) per terapitillfälle
70 €
Psykoterapi (beteendeterapi, psykodynamisk terapi, hypnos, EMDR) 75€/30 min
Tilläggskostnader för alla tjänster på söndagar och helgdagar +50 %

Hotellboende

Några minuters promenad från kliniken finns hotell i olika kategorier som vi har ett nära samarbete med.

Name Hotel Sterne* Website
Innside Palma Bosque **** https://www.melia.com/es/hoteles/espana/mallorca/innside-palma-bosque/index.htm
Hotel Araxa **** https://www.hotelaraxa.com
Hotel Gran Meliá Victoria ***** https://www.melia.com/de/hotels/spanien/mallorca/gran-melia-victoria/index.htm

 

Vad är skillnaden mellan stationär och öppenvårdsterapi?

Stationär och öppenvårdsterapi (poliklinisk behandling) med psykoterapi på vår klinik på Mallorca skiljer sig bara i typ av boende och faktureringsfrågor. Det finns inga skillnad beträffande behandlingens intensitet. Terapikonceptet och den erforderliga behandlingsintensiteten bestäms vid inläggningen av dig tillsammans med läkaren.
Mer om våra behandlingsprocedurer (tills vidare text endast på tyska).

Stationär behandling på Clinica Luz

Stationär behandling är lämplig för patienter med allvarliga fysiska sjukdomar som kräver konstant medicinsk övervakning och sambehandling, till exempel patienter med cancer, extremt underviktiga patienter samt för patienter med självmordstankar.

Dagsavgiften inkluderar alla medicinska diagnostiska och terapeutiska åtgärder, inklusive ketamin-infusioner, avslappningsbehandlingar, sportterapi och fysioterapi.

Behandlingskostnaderna inkluderar inte psykoterapi, hypnos och rTMS, liksom medicinska konsulttjänster från andra specialistområden.


Om du är intresserad av psykosomatisk behandling, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen omedelbart för att hitta den bästa möjliga behandlingen för dig, utan att du binder dig till något.

Icke bindande terapiförfrågan