Behandling av depression görs i allmänhet farmakologiskt, med antidepressiva läkemedel, och ibland även terapeutiskt.
Med vårt test kan du själv kontrollera symptom på depression.
Ett genombrott i behandling av depression kom för några år sedan genom användning av ketamin-terapi

Depression är ett vanligt problem. Cirka åtta procent av alla människor i Europa lider för närvarande av depression eller depressiv störning. En av fem personer drabbas av depression minst en gång i livet.
Obehandlad depression innebär ökad risk för hjärtsjukdomar, diabetes och cancer och höjer dödligheten för dessa sjukdomstillstånd. Varje år tar över 11 ​​000 personer i Tyskland sina liv på grund av depression. Depression är en av världens dyraste sjukdomar. WHO uppskattar den årliga sjukvårdskostnaden på grund av depression och ångestsyndrom till cirka en miljard euro.

Depression yttrar sig oftast genom brist på livskraft, minskat självförtroende, sömnstörningar, förlust av handlingskraft, koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar, brist på aptit, en känsla av meningslöshet, förlust av sexlust (libido) och smärtor. Eftersom vissa former av sjukdomen främst yttrar sig i form av fysiska krämpor, upptäcks de ofta för sent och försenar en behandling av depression.

Vem som helst kan drabbas av depression. Det finns förmodligen genetiska orsaker och en ökad risk på grund av livshändelser, särskilt i mycket tidig barndom. Triggers är oftast förolämpningar, besvikelse och upplevelser av förlust.

Symptom på depression – testa själv!

Här kan du kontrollera om du kanske lider av en depression och hur svår den är.
Huvudsakliga symptom på depression:

  • dämpat, dystert humör
  • förlust av intressen, glädjelöshet
  • förlust av handlingskraft, ökad trötthet

Sekundära symptom på depression:

  • minskad koncentration och uppmärksamhet
  • minskad känsla av egenvärde och självförtroende
  • skuldkänslor och meningslöshet
  • negativa och pessimistiska framtidsperspektiv
  • självmordstankar och handlingar
  • sömnstörningar
  • minskad aptit

Om symptom på depression är kvar i över två veckor är det en indikation på

2 huvudsakliga + 2 sekundära symptom – mild depression
2 huvudsakliga + 3-4 sekundära symptom – måttlig depression
3 huvudsakliga + fler än 4 sekundära symptom – allvarlig depression

Varning: Ovanstående exempel med symptom på depression är endast indikationer!
En diagnos av depression kan inte ställas enbart genom att besvara dessa frågor. Om det finns misstankar om depression, kontakta oss eller din egen läkare eller psykoterapeut.

Behandling av depression görs i Europa i allmänhet endast farmakologiskt och ibland även terapeutiskt. Behandling med antidepressiva läkemedel leder inte till framgång för alla patienter och har ofta obehagliga biverkningar. Det kräver regelbundet intag av medicin under en lång tid; någon förbättring kan inte observeras innan medicinen har tagits under minst två till tre veckor. Biverkningar som störd sömn, nervositet, viktökning eller sexuella störningar leder ofta till att medicinen inte tas, eller endast tas med oregelbundna intervall.
Psykoterapi hjälper vanligtvis lika mycket, eller ännu mer, och effekten är mer hållbar än med antidepressiv medicin. I fall av svår depression minskar dock minnet och uppmärksamheten, vilket gör psykoterapin svår. Och psykoterapi, speciellt i början, måste utföras med stor intensitet, vilket inte är möjligt polikliniskt. Fysisk aktivitet har en betydande anti-depressiv effekt, det är emellertid svårt att motivera depressiva patienter till detta.

Behandling av depression med ketamin-terapi

För några år sedan kom ett genombrott i behandling av depression genom användning av ketamin-infusioner. I de flesta fall förbättrar denna psykosomatiska behandling av depression direkt de depressiva symptomen och självmordstankarna försvinner. För att uppnå en högre nivå av hållbarhet bör ketamin-terapi alltid kombineras med psykoterapi och/eller annan psykosomatisk behandlingsmetod. Till skillnad från traditionell antidepressiv medicinbehandling behövs inga långsiktiga blodnivåer upprätthållas. Efter en infusion metaboliseras ämnet inom några timmar, men effekten kvarstår. Vanligtvis krävs endast några få infusioner, med intervaller på en eller två dagar. Intensiv psykoterapi bör startas samtidigt.

 

Om du är intresserad av vår terapi för behandling av depression, ta några sekunder för att fylla i vårt kontaktformulär. Vi kommer att arrangera en preliminär telefonintervju, när det passar dig och utan att du binder dig till något, för att bestämma din individuella terapi:

Ta kontakt med oss nu