Behandling av ångestsyndrom på Clinica Dr. Scheib på Mallorca.
Enligt WHO:s statistik lider cirka 12 % av befolkningen i Centraleuropa av ångestsjukdomar som kräver behandling. Dessa ångeststörningar inkluderar fobier, generaliserat ångestsyndrom och panikångest. Fobier är rädslor för vissa föremål eller situationer som undviks som ett resultat:

  • klaustrofobi (rädsla för stängda utrymmen)
  • Agorafobi (rädsla för tomma utrymmen)
  • Akrofobi (rädsla för höjder)
  • Djurfobier (spindel- eller musfobier)
  • Sociala fobier (rädsla för människor)

Behandlung von Angststörungen in der Clinica Dr. Scheib auf Mallorca

Vid generaliserat ångestsyndrom finns en konstant ökning av ångest, ofta förknippad med fysiska symtom. Panikångest är en plötslig, våldsam ångestattack utan uppenbar anledning.

Många rädslor känns inte igen som sådana till en början eftersom de bara visar sig som fysiska symtom: yrsel, andnöd, känsla av tryck, hjärtklappning är ofta ett uttryck för en ångestsyndrom. Frekvensen av sociala fobier är underskattad, människor som lider av dem kan ofta inte lämna sina hem och kan därför inte träffa en läkare. Läkemedelsbehandling av ångestsyndrom med bensodiazepiner (t.ex. diazepam eller lorazepam) leder vanligtvis till en omedelbar minskning av ångest, men är ofta det första steget mot drogberoende. Läkemedlet åtgärdar inte grundorsakerna till ångesten. Allt högre doser krävs för att minska ångesten och efter några veckor utvecklas ett drogberoende som skulle behöva behandlas ytterligare. Dessutom visar sig rädslor och psykoterapeutisk behandling bli allt svårare. Bortsett från några få undantag bör bensodiazepiner endast användas för akut behandling. De flesta rädslor kan behandlas bra med beteendeterapi.

Konfrontationstekniker spelar en viktig roll vid behandling av ångestsyndrom. Patienter lär sig tekniker för att minska ångest för att förstå sin ångest. Terapeuten konfronterar patienten med situationen som utlöser rädslan (t.ex. slutna rum, fria utrymmen, föremål, människor, djur). På så sätt kan många fobier förbättras avsevärt, ofta med bara några få pass, eller så försvinner de helt.
Ett särskilt terapierbjudande för behandling av ångestsyndrom är också konfrontationsterapin i virtuell verklighet. Patienten kan konfronteras med en mängd olika miljöer och situationer med hjälp av virtual reality-glasögon. Som ett resultat kan rädslor också behandlas med beteendeterapi, där verklig exponering skulle vara svår eller mycket kostsam. Aktuella studier visar att beteendeterapi i virtuell verklighet är i nivå med verklig exponeringsträning.

Fördelen med vårt terapiprogram på Mallorca är den intensiva konfrontationen med rädsla. Med dagliga psykoterapeutiska samtal och övningar försvinner envisa rädslor som patienter ofta har lidit av i åratal inom två eller tre veckor. Vissa, delvis omedvetna, konflikter kan också leda till massiv rädsla, det är här psykoterapi baserad på djuppsykologi hittar sitt förhållningssätt.

Vid behandling av ångestsyndrom kombinerar vi de två terapeutiska metoderna, som kompletterar varandra perfekt. För vissa rädslor är medicinering också användbar. För detta ändamål använder vi läkemedel från ämnesgrupperna antidepressiva och neuroleptika, i vissa fall även ketamininfusioner. Dessa preparat har ingen potential för beroende. Avslappningstekniker som biofeedback, neurofeedback, progressiv avslappning, autogen träning och hypnos kompletterar utbudet av behandlingar. För speciella former av ångest, till exempel efter traumatiska händelser, används även EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) och repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS). Ju längre ett ångestsyndrom kvarstår, desto mer kroniskt blir det. Rädsla integreras i livet, livskvalitet och frihet begränsas alltmer.

Vårt mål vid behandling av ångestsyndrom: att återställa livskvalitet på kortast möjliga tid.

På begäran kan vi även hämta patienter med svår ångest från deras hem och följa med till kliniken eller hotellet.

Om du är intresserad av psykosomatisk behandling, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen så snart som möjligt för att hitta den bästa möjliga terapin för dig utan förpliktelser.

Icke bindande terapiförfrågan

Merken