Mallorca ve Münih'te yoğun psikosomatik tıp ve psikoterapi

dr scheib behandlung von Sucht mit Ketamin

“Anlamlı bir terapi hastanın ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır, hastanın terapiye değil”.

    – Dr. med. Mario Scheib
Psikosomatik Tıp Uzmanı

Depresyon, bağımlılık, anksiyete ve psikosomatik hastalıkların ketamin ile tedavisi

Instituto dr Scheib Logo

Tıp uzmanları, klinik psikologlar, spor ve fizyoterapistlerden oluşan uluslararası ekibimizle depresyon, travma (TSSB), bağımlılık, tükenmişlik, anksiyete, uzun süreli kovid ve diğer psikosomatik hastalıklar için özel, yoğun, kısa ve sürdürülebilir tedaviler sunuyoruz.
Kanıta dayalı, modern terapi yöntemlerinin bir kombinasyonu ile çalışıyoruz. Farmakoterapi (ketamin infüzyon terapisi, ketamin destekli psikoterapi), beyin stimülasyon teknikleri (rTMS, neurofeedback), gevşeme teknikleri (biofeedback, hipnoz) ve yoğun psikoterapi (örn. sanal gerçeklik davranış terapisi, EMDR, psikodinamik terapi) kullanıyoruz.
Münih ve Mallorca’daki ketamin bazlı terapilerimizde mutlak gizlilik ve yaklaşık 2,5 haftalık ortalama tedavi süresi garanti edilmektedir.

DEPRESIF, BAĞIMLILIK, ANKSIYETE VE PSIKOSOMATIK HASTALIKLARIN TEDAVISI

Tıp uzmanları, klinik psikologlar, spor ve fizyoterapistlerden oluşan uluslararası ekibimizle depresyon, travma (TSSB), bağımlılık, tükenmişlik, anksiyete, uzun süreli kovid ve diğer psikosomatik hastalıklar için özel, yoğun, kısa ve sürdürülebilir tedaviler sunuyoruz.
Kanıta dayalı, modern terapi yöntemlerinin bir kombinasyonu ile çalışıyoruz. Farmakoterapi (ketamin infüzyon terapisi, ketamin destekli psikoterapi), beyin stimülasyon teknikleri (rTMS, neurofeedback), gevşeme teknikleri (biofeedback, hipnoz) ve yoğun psikoterapi (örn. sanal gerçeklik davranış terapisi, EMDR, psikodinamik terapi) kullanıyoruz.
Münih ve Mallorca’daki ketamin bazlı terapilerimizde mutlak gizlilik ve yaklaşık 2,5 haftalık ortalama tedavi süresi garanti edilmektedir.

Yenilikçi terapi konsepti

Bireyselleştirilmiş ve yoğun multimodal terapi konsepti ilk kez 2006 yılında Dr. Mario Scheib tarafından Mallorca’da uygulanmıştır ve tüm merkezlerimizde uygulanmaktadır.
Kapsamlı bir psikolojik ve nörolojik teşhis ile başlamaktadır. Psikolojik testler, kalp atış hızı varyansının ölçümü (stres seviyesinin ifadesi) ve kantitatif bir EEG (farklı beyin bölgelerinin aktivitesini ve birbirleriyle iletişimlerini gösterir) ve gerekirse bir uyku laboratuvarı içerir.

Mayorka ve Münih’teki terapimizin temel modülleri, hastalığa ve hastanın özel ihtiyaçlarına göre, bireysel olarak derlenmiş bir tedavi planına göre birleştirilir ve uygulanır:

Long Covid Behandlung, treatment post covid, Ketamin-Infusionstherapie

KETAMİN İNFÜZYONLAR-TERAPİ

Ketamin depresif belirtilerde ve ağrıda anında iyileşmeye yol açar. İntihar düşünceleri genellikle hemen kaybolur. Ayrıca beynin öğrenme yeteneğini geliştiren nöroplastisiteyi de iyileştirir. Psikoterapi ve nöromodülasyon prosedürleri daha hızlı ve daha kalıcı bir etkiye sahiptir. Her infüzyon yaklaşık 40 dakika sürer ve bir terapist eşliğinde uygulanır. Ketamin 1970'lerin başından beri onaylanmış güvenli bir ilaçtır ve kullandığımız yöntemde neredeyse hiçbir yan etkisi yoktur. Münih ve Mallorca'daki ketamin tedavimiz genellikle yaklaşık iki hafta süren bir tedavi sırasında 4 ila 6 infüzyondan oluşur.

rtms mallorca Marbella München, abu dhabi

TRANSKRANİYAL MANYETIK STIMÜLASYON

rTMS (tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon) ile tedavi, güçlü, darbeli manyetik dalgaların beynin belirli bölümlerini uyardığı invazif olmayan bir prosedürdür. Uyarımın sıklığına ve aralığına bağlı olarak bunun antidepresan, ağrı kesici ve kaygı giderici etkisi vardır. RTMS depresyon ve bağımlılık bozuklukları için uzun süredir çok başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. RTMS ayrıca kulak çınlaması, tükenmişlik ve anksiyete tedavisinde de başarıyla kullanılabilmektedir. Prosedür güvenlidir ve ara sıra görülen hafif baş ağrıları dışında hiçbir yan etkisi yoktur. Klinik tabloya bağlı olarak hastalarımız Münih ve Mallorca'da günde dört defaya kadar 5 ila 20 dakika süreyle rTMS ile uyarılmaktadır.

neurofeedback Mallorca Marbella, Munich

NEUROFEEDBACK TERAPİ

Neurofeedback, hastanın şikayetleri azalana kadar sapan beyin dalgalarını eğitmek ve değiştirmek için edimsel koşullanmayı kullanır. Kantitatif EEG ölçümlerine dayanarak, hastanın düşünceleriyle bir ekrandaki animasyonları kontrol ettiği ve bu süreçte belirli beyin işlevlerini eğittiği bireysel eğitim programları oluşturulabilir. Neurofeedback'in özellikle DEHB ve uyku bozukluklarında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Neurofeedback'i Münih ve Mallorca'da kombine ketamin terapimizin bir parçası olarak kullanıyoruz.

Depression treatment UAE,kognitive Verhaltenstherapie

KETAMİN DESTEKLİ PSİKOTERAPİ

Ketamin nöroplastisiteyi geliştirir, beyin daha verimli hale gelir, yeni nöronal bağlantılar gelişebilir. Bu da psikoterapinin daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlar. Hastanın klinik tablosuna ve durumuna bağlı olarak farklı yöntemler kullanılır. Psikodinamik psikoterapi bilinçdışı çatışmaları ortaya çıkarır ve bunlar üzerinde çalışmaya yardımcı olur. Davranış terapisinde, bazen sanal gerçeklik veya hipnoz yoluyla yeni davranış biçimleri öğrenilirken, travmatik olaylarla çalışmak için EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) kullanılır. Hastalarımız bireysel tedavide genellikle günde iki saat psikoterapi görmektedir.

neurofeedback training mallorca

HRV
Biofeedback

Kronik stres, kalp hastalığı ve depresyonla birlikte kalbin kalbi kontrol etme yeteneği azalır. HRV biofeedback eğitimi sayesinde, kalbin hareket esnekliği yeniden genişletilebilir ve bu da daha fazla iç sükunet ve strese karşı direnç sağlar. Biofeedback sayesinde hasta gerginlik durumundaki değişiklikleri görebilir veya duyabilir. Onları bilinçli olarak etkilemeyi öğrenir.

Yoga Mallorca

SPOR VE HAREKET TERAPİSİ

Fiziksel aktivitenin antidepresan ve kaygı azaltıcı etkisi vardır. Her hastaya, yeni sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesine de yardımcı olan bir spor terapisti veya kişisel antrenör eşlik eder.

instituto dr scheib

Dr. Scheib, depresyon için ketamin terapisinde Avrupa çapında tanınmış bir uzmandır. Ekibi, çeşitli psikosomatik hastalıkları kombine ketamin terapisi ile başarıyla tedavi eden deneyimli terapistlerden oluşmaktadır. Terapi sonuçlarımız sürekli olarak bilimsel olarak değerlendirilmektedir.

Tüm insanların yaklaşık %8 ila 9’u tedavi gerektiren depresif bozukluklardan muzdariptir. Yaklaşık her beş kişiden biri yaşamları boyunca depresyon geliştirmektedir. Depresyon yaşam kalitesini etkiler ve kardiyovasküler hastalık ve bazı kanser risklerini artırır. Yaygın olarak kullanılan antidepresanlar genellikle işe yaramamakta ve önemli yan etkilere yol açmaktadır. Artık hastaların sadece %15’inin mevcut antidepresanlardan fayda gördüğüne inanılmaktadır.
Münih ve Mallorca’da depresyonu genellikle ketamin infüzyon terapisi, tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon ve hastaya özel olarak uyarlanan yoğun psikoterapi kombinasyonuyla tedavi ediyoruz.
Hastalarımızın neredeyse %90’ı iki haftadan kısa bir tedavinin ardından önemli ve kalıcı bir iyileşme yaşıyor.

Tükenmişlik, aşırı ve uzun süreli stresin neden olduğu duygusal, fiziksel ve zihinsel bir tükenme halidir. Kişi kendini bunalmış, duygusal olarak tükenmiş hissettiğinde ve sürekli taleplerle artık başa çıkamadığında ortaya çıkar. Özellikle kendini işine adamış sağlık çalışanlarını, sosyal hizmet uzmanlarını, öğretmenleri ve stresli görevleri olan ve müşterileriyle duygusal temasta bulunan diğer profesyonelleri etkiler. Belirtiler uyku bozukluklarından depresif ruh hallerine, artan sinirlilik, sosyal geri çekilme, bağışıklık sistemi bozuklukları, madde bağımlılığı ve artan intihar riskine kadar uzanır.
Ketamin, rTMS, neurofeedback ve HRV biofeedback ile tedaviye ek olarak, Münih ve Mallorca’da yoğun psikoterapi ve koçluk hizmeti sunuyoruz. Spor terapisi programı tamamlamaktadır. Şiddetli tükenmişlik vakalarında, en az üç haftalık bir mola öneriyoruz.

Tüm insanların yaklaşık %12’si tedavi gerektiren anksiyete bozukluklarından muzdariptir. Bunlar arasında yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu ve fobiler yer alır. Anksiyeteler genellikle kişisel alanı kısıtlar ve yaşamı sınırlar. Bazı insanlar alkol ya da diğer maddelerle kendi kendilerini tedavi etmekte ya da doktorları tarafından benzodiazepinlerle tedavi edilmektedir. Bu genellikle ek sorunlara yol açar.
Anksiyeteyi genellikle davranışsal veya hipnoterapötik olarak tedavi ediyoruz. Fobiler için sanal gerçeklikte maruz bırakma eğitimi de yapıyoruz. Neurofeedback, rTMS ve HRV biofeedback’in yanı sıra ketamin infüzyon tedavisi de eklenebilir.
Anksiyete bozukluğunun türüne ve ne kadar süredir kronik olduğuna bağlı olarak, sadece birkaç gün sonra önemli iyileşmeler mümkündür.

Alkol, esrar, kokain ve diğer maddelerin kötüye kullanımı genellikle depresyon, anksiyete bozukluğu veya ağır travma temelinde gelişir. Bununla birlikte, zarar veya bağımlılık zaten gelişmişse, özel tedavi gerektiren ek, bağımsız bir klinik tablo vardır. Geçmişte tedavinin hedefi her zaman tam bir yoksunluktu. Bugün başka tedavi hedeflerinin de mümkün olduğunu biliyoruz; buna her zaman hastalarımızla diyalog içinde karar veriyoruz.
Bağımlılığın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak, bağımlılık hafızasının üzerine yazmak için ketamin kullanıyoruz. Birçok hasta sadece birkaç infüzyondan sonra artık alkol veya kokain kullanma ihtiyacı hissetmiyor. Ayrıca rTMS ve yoğun psikoterapi de uyguluyoruz. Ve tabii ki altta yatan bozukluğu da tedavi ediyoruz. Daha ileri tedavi, kullanma dürtüsünü azaltmak için ilaç tedavisini de içerebilir.

Kronik yorgunluk sendromu veya uzun covid sendromu covid19 enfeksiyonlarının bir sonucudur. Bunlar nispeten hafif seyretse bile, dayanıklılığın azalması, çabuk yorulma ve hafıza bozukluğu şeklinde kendini gösterebilen uzun süreli bir post-covid sendromu riski taşır. Diğer viral enfeksiyonlardan sonra da ortaya çıkabilen bu kronik yorgunluk sendromu muhtemelen merkezi sinir sistemindeki enflamasyonla ilgilidir. Kesin mekanizma henüz tam olarak anlaşılamamıştır.
Ketamin infüzyonları bu enflamatuar süreçlere karşı koyar ve bazı hastalarda kısa bir süre sonra eski gücün ve yaşamsal enerjinin geri gelmesini sağlar. RTMS ayrıca bilişsel işlevlerin iyileştirilmesine de yardımcı olur. Bir pilot çalışmada, hastaların büyük bir kısmının bu tedaviden fayda gördüğünü ve sadece iki hafta sonra işlerine dönebildiğini gösterebildik.

Obsesif-kompulsif bozukluklarda, kompulsif düşünceler ve eylemler etkilenen kişilerin hayatlarını ciddi şekilde kısıtlar. Obsesif-kompulsif bozukluklar hem psikoterapötik hem de farmakolojik olarak tedavi edilebilir. Davranış terapisi, derinlik psikolojisi temelli psikoterapi ve hipnozun yanı sıra neurofeedback de kullanılmaktadır. Farmakolojik olarak serotonin geri alım inhibitörleri (depresyon ve anksiyete ilaçları) kullanılabilir. Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde ketamin infüzyonları, çoğu insanda semptomların belirgin bir şekilde azalmasına veya kaybolmasına neden olur, bazen tek bir infüzyondan sonra birkaç hafta boyunca. Bu süre daha sonra yoğun psikoterapi için kullanılabilir, böylece kalıcı farmakolojik tedavi genellikle önlenebilir hale gelir.

Çeşitli nedenler kronik ağrıya yol açabilir: Kazalar, ameliyatlar, aynı zamanda stres nedeniyle kaslarda oluşan gerginlik veya kan damarlarındaki spazmlar. Bazen ağrının nedeni çoktan ortadan kalkmıştır, ancak ağrı hafızamızda izler bırakmıştır. Kronik ağrı genellikle depresyonla birlikte görülür. Tek başına ilaçla uzun süreli tedavi genellikle ciddi yan etkilere ve bağımlılığa yol açar.
Hem ketamin infüzyon tedavilerinin hem de rTMS’nin kronik ağrı üzerinde önemli etkileri vardır. Migrenler genellikle aylarca kaybolur. Kalıcı bir etki elde etmek için bu tedaviyi hipnoz ve gevşeme teknikleriyle birleştirmeyi seviyoruz.

İnanılmaz derecede kötü şeylerin yaşandığı ve çaresizce maruz kaldığımız olaylar, vejetatif sinir sistemimiz üzerinde güçlü ve kalıcı bir etkiye sahip olabilir. Uyku bozuklukları, sosyal geri çekilme, bağımlılıklar, depresyon ve artan kalıcı gerginlik bunun sonucu olabilir. TSSB’nin yaşam boyu yaygınlığının ülkelere göre değişmekle birlikte nüfusun %5 ila 10’u arasında olduğu belirtilmektedir. Askerler, polis memurları ve sağlık personeli gibi meslek gruplarının yanı sıra kaza, tecavüz mağdurları veya yoğun tıbbi tedavi veya resüsitasyon sonrası hastalar da özellikle etkilenmektedir.
Tedavi EMDR gibi özel olarak geliştirilmiş psikoterapi yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Son zamanlarda, gevşeme teknikleriyle birlikte ketamin infüzyonları ile ek tedavi de giderek daha başarılı hale gelmiştir.
Tek bir travmatik deneyim söz konusu olduğunda genellikle çok kısa bir tedavi yeterlidir; karmaşık travmalar olarak adlandırılan birden fazla travma söz konusu olduğunda, bireysel vakalarda üç haftadan uzun bir tedavi gerekebilir.

Bizim konumlarımız

Avrupa’nın en güzel yerlerinde yoğun kombine ketamin terapisi. Deniz kenarında veya Alplerin eteklerinde doğal yerler. Kendinizi bırakın. Sadece terapi sırasında değil, her zaman sağlığınızla ilgileniyoruz. Ruh ve beden uyum içinde.

instituto dr scheib

Bizim konumlarımız

instituto dr scheib

Avrupa’nın en güzel yerlerinde yoğun kombine ketamin terapisi. Deniz kenarında veya Alplerin eteklerinde doğal yerler. Kendinizi bırakın. Sadece terapi sırasında değil, her zaman sağlığınızla ilgileniyoruz. Ruh ve beden uyum içinde.

Palma de Mallorca, Akdeniz’deki bir grup ada olan Balear Adaları’nın başkentidir. Bir liman ve üniversite şehri olan Palma, güzel art nouveau binaları ile büyük bir eski şehre sahiptir. Mallorca adası uzun kumsalları, tenha koyları ve her türlü su sporları ile tanınmaktadır.

Ketamin ile depresyon tedavisi için terapi merkezi, ortasında Palma ve körfezin muhteşem manzarasına sahip Castillo Bellver’in yükseldiği şehir ormanının kenarında sakin bir yerleşim bölgesinde özel bir klinik olan Clinica Luz’da yer almaktadır. Bu orman, hastalarımızı yürüyüşe çıkmaya veya kişisel eğitmenlerle egzersiz yapmaya davet ediyor. Buradan, hastalarımızın çoğunun kaldığı otellere sadece birkaç dakika uzaklıktadır. Liman ve eski şehir de yürüme mesafesindedir.

Terapi merkezimizde büyük, uluslararası, çok profesyonelli bir ekip çalışmaktadır. Klinikte, tanıdık muayeneler için tüm uzmanlık alanlarından doktorları çağırma imkanına sahibiz. Ağır depresyon hastaları, aşırı zayıf hastalar ya da uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için bize gelen hastalar burada yatılı olarak tedavi edilebilmektedir. Burada tüm modern tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir. Spor terapistleri, kişisel antrenörler, masörler ve fizyoterapistlerin yanı sıra bir akupunktur uzmanı da terapi yelpazemizi tamamlamaktadır.

İlave bir misafir yatağı ile sadece tek kişilik odalarımız bulunmaktadır. Tüm oda ve süitlerde balkon ve liman ya da orman manzarası bulunmaktadır. Ancak hastalarımızın çoğu yakındaki otellerden birinde kalmayı tercih etmekte ve sadece tedavi için bize gelmektedir.

Mallorca’ya neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden ve ABD’den direkt uçuşlarla ulaşılabilir. Diğer ülkelerden gelen hastalar Madrid, Barselona, Münih veya diğer Avrupa havaalanları üzerinden aktarmalı olarak uçabilirler.

Bavyera Eyaleti’nin başkenti Isar Nehri üzerinde yer alır ve mimari anıtları, bira bahçesi kültürü ve Bavyera misafirperverliği ile tanınır. Yaz aylarında, nispeten ılıman iklimini ve Alplere yakınlığını takdir eden dünyanın daha sıcak bölgelerinden gelen ziyaretçiler arasında popülerdir.

Münih’teki ketamin temelli psikoterapi muayenehanemiz, Hotel Le Meridien binasında ana tren istasyonunun karşısında yer almaktadır. Hastalarımız muayenehanemize otelden doğrudan ve gizlice ulaşabilirler. Parkları, müzeleri ve alışveriş olanaklarıyla Münih’in şehir merkezi sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir.

Ekibimiz burada ketamin infüzyon terapileri, rTMS, neurofeedback ve yoğun psikoterapi sunmaktadır.

Münih Havalimanı Almanya’nın en büyük havalimanlarından biridir. Dünyanın birçok ülkesine direkt uçuşlar bulunmaktadır.

Sotogrande, Endülüs’te 1964 yılında kurulmuş büyük bir lüks tatil beldesidir. Bu seçkin tatil beldesi San Roque belediyesine aittir ve Cebelitarık yakınlarında yer almaktadır. Doğrudan deniz kıyısında yer alan tesiste bakımlı kumsallar ve kendi marinası bulunmaktadır.

Sotogrande’deki psikoterapi muayenehanemiz Humanline Kliniği’nin binasında yer almaktadır. Burada depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve bağımlılık bozuklukları için ketamin infüzyonları için özel bir konsültasyon saati sunuyoruz.

Gündüz kliniği veya ayakta tedavi gören hastalar, örneğin Golfhotel Almenara’da veya marinadaki Hotel Club Marítimo’da konaklayabilir.

Yatılı hastalar – örneğin madde yoksunluğu için – Estepona ve Marbella’daki işbirliği yapılan kliniklere kabul edilebilir ve orada tarafımızdan bakılabilir.

Dünya çapında VIP hizmet

Dünyanın neresinde yardıma ihtiyacınız olursa olsun: Sizi alacağız veya size geleceğiz.
Bazı hastalar hastalıkları veya kişisel nedenlerle seyahat edememekte veya bunun için özel desteğe ihtiyaç duymaktadır.
VIP programımızda kişiye özel destek sunuyoruz.
* Sizi evinizden alıyoruz ve kliniğimize veya yakınlardaki ayrı ve maksimum düzeyde gizli bir tedavi ünitesine getiriyoruz.
* Ekibimizle birlikte size geliyor ve uzman doktorlarınızla işbirliği içinde kliniğimizde sunduğumuz her şeyi sunuyoruz: Kapsamlı teşhis, infüzyon terapileri, transkraniyal manyetik stimülasyon, nöro ve biofeedback, yoğun psikoterapi ve ihtiyacınız olan her şey.

Size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.

Bize ulaşın - yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz varsa veya randevu almak istiyorsanız, lütfen bize yazmaktan veya aramaktan çekinmeyin.

Mallorca’daki klinik sekreterliği:
Tel. +34 601 90 66 94
 
mallorca@psychosomatik.com

Münih’te uygulama:
Tel.+49 89 4567 0607
muenchen@psychosomatik.com

Häufige Fragen Ketamintherapie

Bize şimdi yazın, sorularınızı kişisel olarak yanıtlamaktan mutluluk duyacağız

Sotogrande'de şu anda kapasite bulunmamaktadır. Özel, acil durumlarda ev ziyaretleri sunulabilir.
Gönüllü bilgi. Sorularınızı doğrudan yanıtlamak için sizi aramaktan memnuniyet duyarız.

Videos über unsere Behandlungen

Uzun Covid için Ketamin tedavisi

Depresyon için ketamin tedavisi:

TSSB için ketamin tedavisi:

Tedaviden 3 ay sonra:

Bağımlılık için ketamin tedavisi:

Kronik ağrı için ketamin tedavisi:

Bu sayfalarda gömülü videoları görmek isterseniz, kişisel veriler video portalının operatörüne gönderilir. Videolarımızı YouTube’dan “çerez yok” seçeneği ile yerleştiriyoruz. Bu, YouTube’a önemli ölçüde daha az kullanıcı verisi gönderildiği ve DoubleClick reklam hizmetine hiç veri gönderilmediği anlamına gelir.
Bununla birlikte, video sağlayıcısının erişimlerinizi kaydetmesi ve davranışınızı analiz etmesi mümkündür. Bu videoyu oynatarak bunu kabul etmiş olursunuz.

Yönlendiren doktorlar ve hastalar için

Bağlantı https://us02web.zoom.us sayfasını açar

Her Çarşamba Dr. Scheib ile sevk eden doktorlar ve hastalar için ücretsiz bir çevrimiçi konsültasyon sunuyoruz. Terapilerimizle ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaktan ve ihtiyaçlarınıza uygun terapiyi bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Ketamin destekli psikoterapimizle ilgileniyorsanız, CET/CEST saat 18’den hemen önce bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

Etkinlik Zoom toplantısı aracılığıyla gerçekleşecektir.

Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz!