Intensiv psykosomatisk medicin och psykoterapi på Mallorca och i Andalusien.

dr scheib behandlung von Sucht mit Ketamin

„En meningsfull terapi måste vara inriktad på patientens behov, inte patienten på terapin.”

    – Dr. med. Mario Scheib
Specialist i psykosomatisk medicin

Behandling av depression, missbruk, ångest och psykosomatiska sjukdomar med ketamin

Instituto dr Scheib Logo

Med vårt team av internationella medicinska specialister, kliniska psykologer, idrotts- och sjukgymnaster erbjuder vi skräddarsydda, intensiva, korta och långvariga behandlingar av depression, trauma (PTSD), missbruk, utbrändhet, ångest, långvarig kovid och andra psykosomatiska sjukdomar.
Vi arbetar med en kombination av evidensbaserade, moderna terapimetoder. Vi använder läkemedelsbehandling (ketamininfusionsterapi, ketaminassisterad psykoterapi), tekniker för hjärnstimulering (rTMS, neurofeedback), avslappningstekniker (biofeedback, hypnos) och intensiv psykoterapi (t.ex. beteendeterapi med virtuell verklighet, EMDR, psykodynamisk terapi).
Absolut diskretion och genomsnittlig behandlingstid på ca 2,5 veckor.

Behandling av depression, missbruk, ångest och psykosomatiska sjukdomar med ketamin

Med vårt team av internationella medicinska specialister, kliniska psykologer, idrotts- och sjukgymnaster erbjuder vi skräddarsydda, intensiva, korta och långvariga behandlingar av depression, trauma (PTSD), missbruk, utbrändhet, ångest, långvarig kovid och andra psykosomatiska sjukdomar.
Vi arbetar med en kombination av evidensbaserade, moderna terapimetoder. Vi använder läkemedelsbehandling (ketamininfusionsterapi, ketaminassisterad psykoterapi), tekniker för hjärnstimulering (rTMS, neurofeedback), avslappningstekniker (biofeedback, hypnos) och intensiv psykoterapi (t.ex. beteendeterapi med virtuell verklighet, EMDR, psykodynamisk terapi).
Absolut diskretion och genomsnittlig behandlingstid på ca 2,5 veckor.

INNOVATIVT BEHANDLINGSKONCEPT

Konceptet med en individualiserad och intensiv multimodal terapi infördes för första gången i denna form av Dr. Mario Scheib på Mallorca 2006 och tillämpas på alla våra anläggningar.
Det börjar med en omfattande psykologisk och neurologisk diagnos. Den omfattar psykologiska tester, mätning av hjärtfrekvensvariansen (uttryck för stressnivån) och ett kvantitativt EEG (visar aktiviteten i de olika hjärnområdena och deras kommunikation med varandra) samt ett sömnlaboratorium vid behov.

De centrala modulerna i vår terapi kombineras och tillämpas beroende på sjukdomen och patientens specifika behov enligt en individuellt sammanställd behandlingsplan:

Long Covid Behandlung, treatment post covid, Ketamin-Infusionstherapie

Ketamin
infusionsterapi

Ketamin leder mestadels till en omedelbar förbättring av depressiva symtom och smärta. Självmordstankar försvinner vanligtvis omedelbart. Det förbättrar också neuroplasticiteten, vilket förbättrar hjärnans förmåga att lära sig. Psykoterapi och neuromodulationsförfaranden har en snabbare och mer varaktig effekt. Varje infusion tar cirka 40 minuter och åtföljs av en terapeut. Ketamin är ett säkert läkemedel som har varit godkänt sedan början av 1970-talet och har nästan inga biverkningar i den metod vi använder. Våra patienter får vanligtvis 4 till 6 infusioner under en tvåveckorsbehandling.

rtms mallorca Marbella München, abu dhabi

Transkraniell
magnetisk stimulering

Behandling med rTMS (repetitiv transkraniell magnetstimulering) är ett icke-invasivt förfarande där starka, pulserande magnetvågor stimulerar specifika delar av hjärnan. Beroende på frekvens och stimuleringsområde har detta en antidepressiv, smärtlindrande och ångestdämpande effekt. RTMS för depression och beroendestörningar har använts mycket framgångsrikt under lång tid. RTMS kan också användas framgångsrikt vid behandling av tinnitus, utbrändhet och ångest. Förfarandet är säkert och har, bortsett från tillfällig mild huvudvärk, inga biverkningar. Beroende på den kliniska bilden stimuleras patienterna upp till fyra gånger om dagen i 5 till 20 minuter.

neurofeedback Mallorca Marbella, Munich

Neurofeedback
terapi

Neurofeedback använder operant konditionering för att träna och förändra avvikande hjärnvågor tills patientens besvär minskar. Utifrån mätningarna av det kvantitativa EEG:t kan individuella träningsprogram skapas där patienten styr animationer på en skärm med sina tankar och tränar vissa hjärnfunktioner i processen. Neurofeedback har visat sig vara särskilt effektivt vid ADHD och sömnstörningar.

Depression treatment UAE,kognitive Verhaltenstherapie

Ketamin-assisterad
psykoterapi

Ketamin förbättrar neuroplasticiteten, hjärnan blir effektivare, nya neuronala förbindelser kan utvecklas. Detta gör att psykoterapi kan fungera effektivare och snabbare. Beroende på patientens kliniska bild och situation används olika metoder. Psykodynamisk psykoterapi avslöjar omedvetna konflikter och hjälper till att bearbeta dem. I beteendeterapi lär man sig nya sätt att bete sig, ibland genom virtuell verklighet eller hypnos, medan EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) används för att bearbeta traumatiska händelser. Våra patienter har vanligtvis två timmars psykoterapi per dag i individuell behandling.

neurofeedback training mallorca

HRV
Biofeedback

Vid kronisk stress, hjärtsjukdomar och depression minskar hjärtats förmåga att kontrollera hjärtat. Genom HRV-biofeedbackträning kan flexibiliteten i hjärtats agerande utökas igen, vilket leder till mer inre lugn och motståndskraft mot stress. Genom biofeedback kan patienten se eller höra förändringar i sitt spänningstillstånd. Han lär sig att medvetet påverka dem.

Yoga Mallorca

Idrotts- och
motionsterapi

Fysisk aktivitet har en antidepressiv och ångestdämpande effekt. Varje patient åtföljs av en idrottsterapeut eller personlig tränare som också hjälper till att utveckla nya hälsosamma vanor.

instituto dr scheib

Dr Scheib är en erkänd expert på ketaminbehandling av depression i hela Europa. Hans team består av erfarna terapeuter som framgångsrikt behandlar olika psykosomatiska sjukdomar med kombinerad ketaminbehandling. Våra terapiresultat utvärderas kontinuerligt vetenskapligt.

Ungefär 8-9 % av alla människor lider av depressiva störningar som kräver behandling. Ungefär en av fem personer utvecklar en depression under sitt liv. Depression påverkar livskvaliteten och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer. De vanliga antidepressiva medlen fungerar ofta inte utan leder till betydande biverkningar. Man tror nu att endast cirka 15 % av patienterna har nytta av dagens antidepressiva medel.
Vi behandlar vanligtvis depressioner med en kombination av ketamininfusionsterapi, repetitiv transkraniell magnetstimulering och intensiv psykoterapi som är individuellt anpassad till patienten.
Nästan 90 % av våra patienter upplever en betydande och varaktig förbättring efter mindre än två veckors behandling.

Burn out (Utbrändhet) är ett tillstånd av känslomässig, fysisk och mental utmattning som orsakas av överdriven och långvarig stress. Det inträffar när man känner sig överväldigad, känslomässigt dränerad och inte längre klarar av de ständiga kraven. Det drabbar främst engagerad sjukvårdspersonal, socialarbetare, lärare och andra yrkesgrupper med stressiga uppgifter och känslomässig kontakt med sina klienter. Symtomen sträcker sig från sömnstörningar till depressivt humör, ökad irritabilitet, social tillbakadragning, störningar i immunförsvaret, missbruk av substanser och ökad självmordsrisk.
Förutom behandling med ketamin, rTMS, neurofeedback och HRV-biofeedback erbjuder vi intensiv psykoterapi och coaching. Idrottsterapi kompletterar programmet. Vid allvarlig utbrändhet rekommenderar vi en time-out på minst tre veckor.

Ungefär 12 % av alla människor lider av ångeststörningar som kräver behandling. Dessa inkluderar generaliserad ångeststörning, panikstörning och fobier. Ångest begränsar ofta det personliga utrymmet och begränsar livet. Vissa personer självmedicinerar med alkohol eller andra ämnen eller behandlas med bensodiazepiner av sin läkare. Detta leder ofta till ytterligare problem.
Vi behandlar vanligtvis ångest beteendemässigt eller hypnoterapeutiskt. För fobier gör vi också exponeringsträning i virtuell verklighet. Neurofeedback, rTMS och HRV-biofeedback kan läggas till, liksom ketamininfusionsterapi.
Beroende på typen av ångeststörning och hur länge den har varit kronisk är betydande förbättringar möjliga redan efter några dagar.


Missbruket av alkohol, cannabis, kokain och andra ämnen utvecklas ofta på grund av depression, en ångeststörning eller ett allvarligt trauma. Om skadan eller beroendet redan har utvecklats finns det dock ytterligare en oberoende klinisk bild som kräver särskild behandling. Tidigare var målet för behandlingen alltid fullständig avhållsamhet. I dag vet vi att även andra behandlingsmål är möjliga; vi beslutar alltid om detta i dialog med våra patienter.
Beroende på typ och svårighetsgrad av beroendet använder vi ketamin för att skriva över beroendeminnet. Många patienter känner inte längre något behov av att använda alkohol eller kokain efter bara några infusioner. Vi använder också rTMS och intensiv psykoterapi. Och naturligtvis behandlar vi också den underliggande sjukdomen. Ytterligare behandling kan också omfatta medicinering för att minska suget efter bruk.

Kroniskt trötthetssyndrom eller långt covidsyndrom är ett resultat av infektioner med covid19. Även om de är relativt lindriga medför de risk för långvarigt post-covidsyndrom, vilket kan yttra sig i minskad motståndskraft, snabb trötthet och minnesstörningar. Detta kroniska trötthetssyndrom, som även kan uppstå efter andra virusinfektioner, är troligen relaterat till inflammation i det centrala nervsystemet. Den exakta mekanismen är ännu inte helt klarlagd.
Ketamininfusioner motverkar dessa inflammatoriska processer och gör att den gamla styrkan och livsenergin återvänder hos vissa patienter efter en kort tid. RTMS bidrar också till att förbättra de kognitiva funktionerna. I en pilotstudie kunde vi visa att en stor del av patienterna drar nytta av denna behandling och kan återgå till arbetet redan efter två veckor.

Vid tvångssyndrom begränsar tvångstankar och tvångshandlingar allvarligt de drabbades liv. Tvångssyndrom kan behandlas både psykoterapeutiskt och farmakologiskt. Beteendeterapi, djuppsykologiskt baserad psykoterapi och hypnos samt neurofeedback används. Farmakologiskt kan serotoninåterupptagshämmare (läkemedel mot depression och ångest) användas. Ketamininfusioner vid behandling av tvångssyndrom resulterar i en markant minskning eller försvinnande av symtomen hos de flesta, ibland i flera veckor efter en enda infusion. Denna tid kan sedan användas till intensiv psykoterapi, vilket ofta gör att permanent farmakologisk behandling kan undvikas.

Olika orsaker kan leda till kronisk smärta: Olyckor, operationer, men också spänningar i musklerna på grund av stress eller spasmer i blodkärlen. Ibland har orsaken till smärtan redan eliminerats, men smärtan har lämnat spår i vårt smärtminne. Kronisk smärta förekommer ofta i samband med depression. Långvarig behandling med enbart läkemedel leder ofta till allvarliga biverkningar och beroende.
Både ketamininfusionsterapier och rTMS har betydande effekter på kronisk smärta . Migrän försvinner ofta i flera månader. För att uppnå en bestående effekt kombinerar vi gärna denna behandling med hypnos och avslappningstekniker.

Händelser där otroligt dåliga saker händer och som vi är hjälplöst utsatta för kan ha en stark och bestående effekt på vårt autonoma nervsystem. Sömnstörningar, social tillbakadragning, missbruk, depression och ökad permanent spänning kan bli resultatet. Livstidsprevalensen av PTSD uppges vara mellan 5 och 10 % av befolkningen, beroende på land. Yrkesgrupper som soldater, poliser och sjukvårdspersonal är särskilt drabbade, men även offer för olyckor, våldtäkter eller patienter efter intensiv medicinsk behandling eller återupplivning.
Behandlingen sker med särskilt utvecklade psykoterapimetoder som EMDR. På senare tid har även tilläggsbehandling med ketamininfusioner i kombination med avslappningstekniker blivit alltmer framgångsrik.
Vid enstaka traumatiska upplevelser räcker det oftast med en mycket kort behandling; vid flera, så kallade komplexa trauman kan det i enskilda fall vara nödvändigt med en behandling på mer än tre veckor.

Våra platser

Intensiv kombinerad ketaminbehandling på de vackraste platserna i Europa. Naturliga platser vid havet eller vid foten av Alperna. Låt dig själv gå. Vi tar hand om ditt välbefinnande inte bara under terapin. Själ och ande i harmoni.

instituto dr scheib

Våra platser

instituto dr scheib

Intensiv kombinerad ketaminbehandling på de vackraste platserna i Europa. Naturliga platser vid havet eller vid foten av Alperna. Låt dig själv gå. Vi tar hand om ditt välbefinnande inte bara under terapin. Själ och ande i harmoni.

Instituto Dr. Scheib

Mallorca

Palma de Mallorca är huvudstad på Balearerna, en ögrupp i Medelhavet. Palma är en hamn- och universitetsstad och har en stor gammal stad med vackra jugendbyggnader. Ön Mallorca är känd för långa sandstränder, avskilda vikar och för alla typer av vattensporter.

Terapicentret ligger i Clinica Luz, en privat klinik i ett lugnt bostadsområde i utkanten av stadsskogen, i vars mitt Castillo Bellver reser sig med en fantastisk utsikt över Palma och bukten. Denna skog inbjuder våra patienter till promenader eller träning med de personliga tränarna. Härifrån är det bara några minuter till de hotell där de flesta av våra patienter bor. Hamnen och den gamla staden ligger också inom bekvämt gångavstånd.

I vårt terapicentrum arbetar ett stort, internationellt och multiprofessionellt team. På kliniken har vi möjlighet att kalla in läkare av alla specialiteter för konciliatoriska undersökningar. Patienter med svåra depressioner, kraftigt underviktiga patienter eller patienter som kommer till oss för drogavvänjning kan behandlas här som stationära patienter. Alla moderna behandlingsmetoder kan användas här. Idrottsterapeuter, personliga tränare, massörer och sjukgymnaster samt en akupunktör kompletterar vårt behandlingsutbud.

Vi har endast enkelrum med en extra gästsäng. Alla rum och sviter har balkong och utsikt över hamnen eller skogen. De flesta av våra patienter föredrar dock att bo på något av de närliggande hotellen och kommer endast till oss för behandling.

Mallorca kan nås med direktflyg från nästan alla europeiska länder och från USA. Patienter från andra länder kan flyga via Madrid, Barcelona, München eller andra europeiska flygplatser med mellanlandning.

Psychotherapie Sotogrande

HumanLine-kliniken

Sotogrande

Sotogrande är en stor lyxresort i Andalusien som grundades 1964. Den exklusiva semesterorten tillhör kommunen San Roque och ligger nära Gibraltar. Den ligger direkt vid havet och har välskötta sandstränder och en egen marina.

Vår psykoterapimottagning i Sotogrande ligger i Humanline-klinikens lokaler. Här erbjuder vi specialiserad konsultation för ketamininfusioner vid depression, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och beroende.

Dagklinik- eller poliklinikpatienter kan till exempel inkvarteras på Almenara Golf Hotel eller Hotel Club Marítimo vid småbåtshamnen.

Slutenvårdspatienter – t.ex. vid abstinens – kan läggas in på samarbetande kliniker i Estepona och Marbella och vårdas av oss där.

Samarbete med Sana Praevention – Multimodal ketaminbehandling i Frankfurt

Multimodal ketaminbehandling, liksom andra behandlingar som de som erbjuds i Dr Scheibs privata praxis, är nu också tillgängliga från vår samarbetspartner i Frankfurt.
I Sana Praevention i Frankfurt har vi hittat en ny samarbetspartner i form av den medicinska chefen Bettina Rashidi-Sangsari, specialist i internmedicin med fokus på psykologisk hälsofrämjande. Denna plats i Hesse är specialiserad på holistiska hälsokontroller. Genom vårt samarbete erbjuds nu både ketamininfusioner och psykoterapi enligt vår modell.

Vi erbjuder också våra multimodala behandlingar där, till exempel för depression, PTSD, ångest och tvångssyndrom, med hjälp av repetitiv transkraniell magnetstimulering och fjärrstyrd neurofeedback.
Mottagningen har ett specialutrustat rum för idrottsterapi, med omklädningsrum och duschar.

Om du vill kan du också beställa en hälsosam frukost innan din behandling börjar.

VIP-service över hela världen


VIP-service över hela världen
Oavsett var i världen du behöver hjälp: Vi hämtar dig eller kommer till dig.
Vissa patienter kan inte resa på grund av sin sjukdom eller av personliga skäl, eller behöver särskilt stöd för att göra det.
I vårt VIP-program erbjuder vi skräddarsytt stöd.
* Vi hämtar dig hemma och för dig till vår klinik eller till en separat och maximalt diskret behandlingsenhet i närheten.
* Vi kommer till dig med vårt team och erbjuder i samarbete med dina behandlande läkare allt som vi också erbjuder på vår klinik: Omfattande diagnoser, infusionsterapier, transkraniell magnetstimulering, neuro- och biofeedback, intensiv psykoterapi och allt du behöver.

Vi ger dig gärna råd.

Kontakta oss - vi hjälper gärna till

Om du har några frågor eller vill boka en tid, tveka inte att skriva eller ringa oss.

Kliniksekretariatet på Mallorca och Sotogrande: 
Tel. +34 601 90 66 94
 
mallorca@psychosomatik.com

Häufige Fragen Ketamintherapie

Vi svarar gärna personligen på dina frågor.

Det finns för närvarande ingen kapacitet i Sotogrande. Hembesök kan erbjudas i särskilda, brådskande fall.
Frivillig information. Vi ringer gärna upp dig för att besvara dina frågor direkt.