Vid tvångssyndrom begränsar tvångsmässiga tankar och handlingar allvarligt livet för de drabbade. Det finns tvångstankar (t.ex. huset kan brinna ner, ett barn kan skada sig själv, etc.) och tvångshandlingar (t.ex. att inte kunna trampa på linjer, behöva tvätta händerna hela tiden, etc.). De som drabbas vet om sanslösheten, men kan inte avstå från tankarna eller handlingarna, annars uppstår massiva rädslor. Skammen är ofta så stor att det går många år mellan debuten av symptomen och det att man söker hjälp. Ofta finns det efterföljande fysiska symptom (t.ex. handeksem) som motiverar behandlingen.

Tvångssyndrom kan behandlas både psykoterapeutiskt och farmakologiskt. Här används beteendeterapi, psykoterapi baserad på djuppsykologi och hypnos samt neurofeedback. Farmakologiskt används vanligtvis serotoninåterupptagshämmare (medel mot depression och ångest).

Nyligen har många studier bekräftat effektiviteten av ketamininfusioner vid behandling av OCD. Hos de flesta leder dessa till en signifikant minskning eller försvinnande av symtom, ibland över flera veckor efter en enda infusion. Denna tid kan sedan användas för intensiv psykoterapi, så att långvarig farmakologisk terapi ofta kan undvikas.

Vid behandling av tvångssyndrom med ketaminbehandling kombinerar vi detta oftast med hypnos, vilket leder till en betydligt ökad och bestående effekt. Exponeringsterapi i virtuell verklighet kan också ingå i behandlingen.

Också effektiv och FDA-godkänd är repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS). Transkraniell likströmsstimulering och neurofeedback har också visat sig vara till hjälp.

Om du är intresserad av psykosomatisk behandling, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen så snart som möjligt för att hitta den bästa möjliga terapin för dig utan förpliktelser.

Icke bindande terapiförfrågan