Vanliga frågor om vår ketamin-terapi:

Är ketamin-behandling laglig?
Ketamin är ett läkemedel som varit godkänt sedan 1970. Ansökan för behandling av depression, tvång etc är en så kallad ”off label”-behandling. Dessa behandlingar är vanliga och lagliga, men täcks inte alltid av Försäkringskassan.

Kommer min sjukförsäkring att täcka behandlingen?
När det gäller privatförsäkrade personer – beroende på avtalet – accepteras vanligtvis behandlingen. För patienter som har lagstadgad försäkring är det ofta ett individuellt beslut. Om flera misslyckade terapiförsök redan har gjorts för en depression, talar man om en terapiresistent depression. I sådana fall är chansen god att försäkringen täcker behandlingskostnaderna, eller åtminstone en del.

Vi är för närvarande Europas enda klinik som erbjuder ketamin-terapi, rTMS och intensiv psykoterapi samtidigt.
Du kan läsa mer information från EU om patienträttigheter.

Är ketamin beroendeframkallande?
Det finns ingen potential för beroende vid den dos som används för att behandla depression och andra sjukdomstillstånd.

Är ketamin ett läkemedel?
Ketamin används faktiskt också som läkemedel – men då i en mycket högre dos och inte som en kontinuerlig infusion utan som en enda dos. Med en sådan dos kan inte dvalans djup kontrolleras. Långvarig användning av höga doser kan orsaka kronisk urinvägsinfektion.

 

 


Icke-bindande terapiförfrågan – vi återkommer till dig så snart som möjligt:
Icke bindande terapiförfrågan