Terapiresistent depression är en sjukdomsbild som Clinica Dr. Scheib tar sig an med en särskild psykosomatisk behandling.
Behandling med ketamin-terapi i kombination med hypnos, intensiv psykoterapi och hjärnflödesprocedurer uppnår en snabb och långvarig förbättring av sjukdomen, särskilt vid terapiresistent depression.
Många patienter, som redan har gett upp sin kamp mot sjukdomen, lämnar kliniken med nytt hopp om ett normalt liv.

Behandlung thearpieresistente Depression und schwere Depression mit Ketamintherapie

Vad är terapiresistent depression?

Med ”terapiresistent depression” menas en allvarlig depressionsstörning som inte förbättras även efter behandling med minst två antidepressiva medel i tillräckliga doser och under en tillräcklig tidsperiod. Ofta har patienterna försökt med fler än två antidepressiva medel, genomgått psykoterapi och fortfarande inte upplevt någon förbättring eller så har sjukdomstillståndet till och med förvärrats på grund av medicinernas biverkningar.

Den största nackdelen är att medicinen måste tas i tillräckligt stora doser under flera veckor för att bedöma läkemedlets effektivitet. Vissa antidepressiva medel, särskilt SSRI-medel (selektiva serotonin-återupptagshämmare) ökar med tiden risken för självmord och det kan finnas biverkningar som kvarstår efter avslutad behandling.

Terapiresistent depression: vanliga behandlingsalternativ

En av de vanligaste behandlingarna för svår depression är psykoterapi. Men det hjälper ofta inte på grund av att är för låg intensitet – vanligtvis bara en gång i veckan – och hjärnan hos den deprimerade patienten är inte mottaglig. Tillräcklig koncentration och inlärningsförmåga är förutsättningarna för att psykoterapi ska lyckas.

Nästa steg i behandlingen av allvarlig depression ges ofta som elektrokonvulsiv behandling (ECT). Denna metod hjälper ofta, men tyvärr mestadels bara för en kort tid och är inte hållbar. Denna måste varje gång göras under narkos och ibland med minnesförlust som följd av behandlingen.

Terapiresistent depression behandlad med ketamin-infusioner

Före en behandling av depression med ECT rekommenderas därför att patienten gör ett försök med ketamin-terapi. Ketamin är faktiskt ett narkosmedel som har använts sedan 1970-talet och är helt säkert och har få biverkningar. De flesta patienter upplever en markant förbättring och självmordstankarna minskning under den cirka 40 minuter intravenösa infusionen. Ketaminet metaboliseras i kroppen efter bara några timmar, men effekten kvarstår i veckor eller till och med i månader.

Behandlingsförsök med ketamin rekommenderas också av Centrala Institutet för Mental Hälsa i Mannheim, Tyskland, för terapiresistent depression. Denna behandling har varit vanligt i USA under många år, även om den är mycket dyr där.

Speciell ketamin-terapi på Clinica Dr. Scheib

Den speciella ketamin-terapin på Clinica Dr. Scheib består av en kombination av ketamin-infusioner och intensiv psykoterapi och/eller hypnos. Vi använder ketaminets förbättrande effekt för neuroplasticiteten och därmed hjärnans förmåga att lära sig. Med vår kombinerade ketamin-terapi blir det långsiktiga resultat och en svår depression förbättras avsevärt samt slipper patienterna vara beroende av permanent medicinering.

LÄS MER: Så fungerar vår ketamin-terapi

therapieresistente depression Behandlungsmöglichkeiten, Therapiekonzept Klinik Dr.Scheib

rTMS-behandling mot terapiresistent depression

En annan procedur som vi använder samtidigt med ketamin-terapi för terapiresistent depression är upprepande transkraniell magnetstimulering (rTMS).
Delar av hjärnan stimuleras av ett starkt, pulserande magnetfält och stimuleras till aktivitet. Även denna procedur har få biverkningar och kan dessutom användas under graviditet. Den rekommenderas för användning vid terapiresistent depression i behandlingsriktlinjerna för både tyska och amerikanska specialistföreningar. I vetenskapliga studier får den betyg A (= effektivitet bevisat av oberoende, slumpmässiga och kontrollerade studier).

rTMS används vanligtvis i en serie med 20 stimulationer (en till två per dag) så att en varaktig förbättring uppnås. Endast ett fåtal kliniker har dessa enheter.

LÄS MER: Behandlingsproceduren vid ketamin-terapi

Vårt institut är ett av få centrum i hela världen som använder ketamin-infusioner, rTMS, hypnos och intensiv psykoterapi samtidigt. Vi har framgångsrikt använt detta terapikoncept i vår klinik på Mallorca i flera år. Vi har erbjudit vår kombinerade ketamin-terapi för inlagda patienter sedan juni 2020 på Meoclinic i Berlin och polikliniskt i samarbete med Neurocaregroups praktik i München.
Vissa sjukförsäkringsbolag subventionerar därför behandling för terapiresistent depression efter längre och misslyckade terapiförsök.

LÄS MER: Behandlingskonceptet mot svår depression

Om du har upplevt flera misslyckade försök att behandla din depression, kontakta oss nu. Vi återkommer personligen till dig för att, utan att du binder dig till något, hitta bästa möjliga terapi för dig.

Icke bindande terapiförfrågan