EMDR traumaterapi (Eye-Movement-Desensitization and Reprocessing) är särskilt lämplig för att behandla konsekvenserna av trauma, som posttraumatiskt stressyndrom. Vid posttraumatisk stressyndrom lagras känslor och minnen annorlunda i hjärnan än normalt och efterföljande bearbetning av upplevelsen försvåras. Det antas att en synkronisering av hjärnhemisfärerna genom bilateral stimulering, t ex ögonrörelser, möjliggör efterföljande bearbetning av det traumatiska minnet.

Efter en exakt anamnes och stabiliseringsfas befrias de traumatiska minnena från de obehagliga förnimmelserna genom guidade, snabba horisontella ögonrörelser.

EMDR-traumaterapi anses vara evidensbaserad och täcks av sjukförsäkringsbolag i Tyskland. Terapimetoden används även vid ångestsyndrom och behandling av alkohol- och drogberoende.

Om du är intresserad av psykosomatisk behandling, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen så snart som möjligt för att hitta den bästa möjliga terapin för dig utan förpliktelser.

Icke bindande terapiförfrågan

 

Wenn Sie eingebettete Videos auf dieser Seiten sehen möchten, werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Videoportals gesendet. Wir betten unsere Videos mit der „no Cookie“ Option von YouTube ein. Dadurch werden deutlich weniger Nutzerdaten an YouTube gesendet und gar keine mehr an den Werbedienst DoubleClick.
Es ist jedoch möglich, dass der Videoanbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Durch das abspielen dieses Videos erklären Sie sich hiermit einverstanden.