Vad är hypnos och hypnosterapi?

Medicinsk hypnos är en erkänd psykoterapeutisk metod för att effektivt hjälpa till att lösa problem, läka eller lindra störningar och akuta, kroniska, psykosomatiska och fysiska sjukdomar.

Behandling med hypnos en är ordningsorienterad, vilket betyder att terapeuten arbetar tillsammans med klienten för att fastställa mål som eftersträvas vid fortsatt rådgivning och prestationen utvärderas vid behandlingens slut. Som med alla andra former av terapi är förutsättningen för en framgångsrik terapi att upprätta ett förtroendefullt förhållande mellan patient och terapeut.
För att främja läkning, sökning och inlärningsprocesser, praktiseras antingen hypnos i mer formell mening eller används vardagliga tranceprocesser för terapeutiskt arbete. Dessutom kan hypnosterapi också utformas som träning med självhypnos eller som inlärning av djupa avslappningsövningar.

Hur fungerar hypnos?

Hypnos fungerar och är en terapimetod som vetenskapligt erkänts av sjukförsäkringsföretagen.
Hypnos öppnar vägar som andra former av terapi knappast, om alls, kan uppnå.

Du känner till trance från vardagen, till exempel vid långa bilresor då du inte längre är medveten om rutten eller som ett tillstånd precis innan du somnar. Trance är ett naturfenomen, nämligen ett ”tillstånd av fokuserad uppmärksamhet”. Du kanske är bekant med denna fokuserade uppmärksamhet när du koncentrerar dig på en tanke, går vilse i en berättelse eller en film, vid trädgårdsarbete, klättring eller under meditation.

Om du låter dig bli hypnotiserad kommer du in i ett trance-tillstånd som skiljer sig avsevärt från vardagen. Din tidskänsla ändras till tidlöshet, yttre stimuli försvinner och smärta kan lindras. Du kommer att känna dig mer bekväm och avslappnad från minut till minut. Ditt vanliga tänkande minskar och blir mer bildligt.

Det omedvetna arbetar med så kallad ”trancelogic”. Detta fenomen återspeglas också i förändrade hjärnaktiviteter. Det kan hjälpa till att komma ut ur tankeblock/återvändsgränder. Betrakta hypnos som ett användbart verktyg för att utveckla nya emotionella/kognitiva sätt och sedan implementera dem i ditt vardagligt medvetande.
Dessutom kan hypnosterapi också utformas som självhypnosträning eller som inlärning av djupa avslappningsövningar.

LÄS MER: Individuella psykosomatiska behandlingar på Mallorca

Om du är intresserad av hypnos eller hypnosterapi, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen så snart som möjligt för att hitta den bästa möjliga behandlingen för dig utan att du binder dig till något.

Icke bindande terapiförfrågan

Möjliga tillämpningsområden för hypnos och hypnosterapi

 • Psykologiska problem (PTSD, rädsla, depression, sömnstörningar etc.)
 • Kroppsliga problem
 • Främja välmående
 • Främja personlig utveckling
 • Nytt lärande och ökat minne
 • Förbättra minnesfunktionen
 • Förändring, omstrukturering och utveckling av nya perspektiv
 • Resursaktivering
 • Kreativa nya lösningar
 • Hantera smärta
 • Lättnad av psykosomatiska besvär
 • Stärka immunförsvaret
 • Lugn istället för rastlöshet
 • Mer självförtroende och självkänsla
 • Mer uppmärksamhet
 • Lägre tempo
 • Inre frid
 • Inre balans
 • Drömresor
 • Ökad egenvård
 • Mer själveffektivitet
 • Ökat allmänt välbefinnande
 • Förtroende
 • Glömma gamla konflikter
 • Frigöra blockeringar
 • Hitta din inre säkra plats
 • Rökavvänjning. Rökning försvagar lungorna, varför rökare tillhör riskgruppen för coronasjukdom. Med hypnos kan du enkelt sluta röka. I 80 procent av fallen är rökavvänjningen effektiv.

LÄS MER: Ketamin-terapi mot depression

Vanliga frågor om hypnos:

Många har en mystisk bild av hypnos på grund av teaterföreställningar, filmer eller helt enkelt felaktig information. I synnerhet med hypnos måste man tydligt skilja mellan professionell hypnosterapi och underhållningshypnos!

Förlorar jag min kontroll under hypnos?

Under hypnos tar ditt undermedvetna ledningen. Oroa dig inte, du kan lita på ditt undermedvetna eftersom det skyddar dig och ser till att din session går bra. Du bör endast inleda en hypnossession om du litar på din terapeut. Din fria vilja går inte förlorad under trance eftersom ditt omedvetna endast accepterar det som är sammanhängande och användbart av det terapin erbjuder.

Kan jag bli hypnotiserad mot min vilja?

Nej, en hypnos kan bara fungera om du släpper in dig själv. Hypnos kräver aktivt samarbete från din sida! Man kan också säga att all hypnos är självhypnos och du bestämmer vad du ska acceptera och vad inte.

Är jag hypnotiserbar?

Alla personer är inte lika hypnotiserbara. Det sägs att cirka 10 procent av oss inte alls kan hypnotiseras, 80 procent kan hypnotiseras väl och de övriga 10 procent är extremt lätta att hypnotisera. Det finns enkla tester som kan användas för att få veta mer.

Hur länge pågår en hypnossession?

På vår klinik erbjuder vi hypnos med 20 minuters intervaller. På denna korta tid kan du stänga av hela organismen och uppleva lite avkoppling från vardagen. Den allmänna regeln är att ju mer tid vi använder desto djupare kan du gå in i en trance och desto fler möjligheter till läkning uppstår. För hypnosterapi och målinriktad problemlösning rekommenderas minst 6 x 50-minuters sessioner.

Om du är intresserad av hypnos eller hypnosterapi, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen så snart som möjligt för att hitta den bästa möjliga behandlingen för dig utan att du binder dig till något.

Icke bindande terapiförfrågan