Ångest: från förlamande rädsla till hoppfull läkning

Har du någonsin känt ditt hjärta bulta i bröstet, dina handflator svettas och din andedräkt fastna i halsen, allt medan ditt sinne rusar iväg med oroliga tankar? I så fall är du inte ensam. Ångest är ett vanligt psykiskt tillstånd som drabbar uppskattningsvis 40 miljoner vuxna bara i USA. Ångest kan ta sig olika uttryck, t.ex. generaliserat ångestsyndrom (GAD), social ångest (SAD) och fobier. Ångest är en normal mänsklig känsla, men när den blir överdriven och stör det dagliga livet kan den vara försvagande.

Tänk dig följande: Sarah, en framgångsrik affärskvinna, fruktar sociala situationer och hennes sinne är fyllt av negativa tankar om hur andra kan uppfatta henne. Hon undviker offentliga tal och nätverksträffar av rädsla för att bli förödmjukad och avvisad. Hennes ångest har också påverkat hennes privatliv, vilket gör det svårt att njuta av vardagliga aktiviteter.

Sarahs resa är inte ovanlig. Ångest kan ha en betydande inverkan på ens relationer, arbete och allmänna välbefinnande. Det är viktigt att söka professionell hjälp om du kämpar med ångest. Med rätt diagnos och behandlingsplan kan du få lindring och återta kontrollen över ditt liv.

Kontakta oss nu för en icke-bindande preliminär konsultation

Att slå hål på myterna om ångest

Ångestsyndrom är ofta missförstådda, och många tror att de bara är ett tecken på svaghet eller brist på viljestyrka. Ångest är dock ett komplext tillstånd med biologiska och psykologiska orsaker. Det är viktigt att inse att ångest inte är ditt fel, och att du förtjänar behandling och stöd.

Enligt WHO:s statistik lider ca 12% av den europeiska befolkningen av ångeststörningar som kan behandlas. En del av dessa störningar är: fobier, generaliserade ångeststörningar och panikstörningar. Fobier beskrivs som rädsla för ett visst föremål eller en viss situation, som därför undviks:

 • Klaustrofobi (rädsla för slutna utrymmen),
 • Agorafobi (rädsla för öppna platser),
 • Akrofobi (rädsla för höjder),
 • Djurfobi (spindel- eller mössfobi),
 • Social fobi (rädsla för människor).

Vid generella ångestsyndrom har patienten alltid en ständig beredskap att känna rädsla, ofta kopplad till fysiologiska symtom. Patienterna verkar ofta vara rädda utan någon särskild anledning.

Många rädslor känns först inte igen som sådana, eftersom de bara visar fysiologiska symptom som: illamående, andningssvårigheter, tryckkänsla och förhöjd hjärtfrekvens. Sociala fobier är underskattade i förekomst, eftersom människor som lider av dem ofta inte kan lämna huset och därför inte kan söka hjälp hos en läkare.

Utforska behandlingsalternativ för ångestsyndrom

Ångest, som är ett vanligt och försvagande psykiskt tillstånd, kan ha stor inverkan på människors liv och påverka deras relationer, arbete och allmänna välbefinnande. Även om traditionella behandlingar, som psykoterapi och ångestdämpande läkemedel, kan hjälpa till att hantera symtomen, kan det ta veckor eller månader innan fördelarna materialiseras. Detta fördröjda svar kan vara frustrerande för dem som söker omedelbar lindring.

Traditionellt har ångestsyndrom behandlats med psykoterapi, t.ex. kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT hjälper individen att identifiera och utmana sina negativa tankar och beteenden som bidrar till ångest. KBT är en effektiv behandlingsmetod, men det kan ta veckor eller månader innan man ser en betydande förbättring. Detta kan vara frustrerande för dem som söker omedelbar lindring.

Bensodiazepiner används ofta som akutmedicin. De fungerar vanligtvis omedelbart och bra, men beroende utvecklas mycket snabbt och högre och högre doser krävs för att ge en ångestdämpande effekt. Det är därför som långvarig användning av dem vid ångestsyndrom är en medicinsk felbehandling. En behandling med bensodiazepiner (Diazepam eller Lorazepam) minskar ofta rädslan omedelbart, men är också det första steget mot beroende. Medicinen behandlar inte källan till rädslan. För att lindra rädslan kommer dosen att ökas, vilket efter några veckor orsakar ett beroende av läkemedlet som måste behandlas separat. Bensodiazepiner bör endast användas i akuta situationer.

Antidepressiva läkemedel kan också minska ångest, men har ofta betydande biverkningar. När de sätts ut efter veckor eller månader är ångesten oftast lika stor som tidigare.

De flesta ångestsyndrom kan behandlas framgångsrikt med beteendeterapi. Beteendeterapi, både kognitiv terapi och exponeringsträning, är mycket effektiva, men måste genomföras intensivt, särskilt i början. Särskilt när det gäller fobier kan man ofta uppnå stora förbättringar på kort tid. På senare år har exponering i virtuell verklighet också visat sig vara effektivt för detta ändamål.

Konfrontationstekniker spelar en viktig roll vid psykoterapeutisk behandling av ångestsyndrom. Patienterna lär sig tekniker för att minska ångest och förstå sin sjukdom. Terapeuten konfronterar patienten med ångestframkallande situationer (t.ex. slutna utrymmen, tillgänglighet, föremål, människor, djur). Därför förbättras många fobier, ofta med bara några få sessioner, avsevärt eller försvinner helt. Fördelen med vårt behandlingsprogram på Mallorca är den intensiva konfrontationen med ångesten med hjälp av virtuell verklighet. Med dagliga psykoterapeutiska samtal och övningar försvinner envisa rädslor, som patienterna ofta har lidit av i flera år, inom två eller tre veckor med intensiv psykoterapi i kombination med andra behandlingar som ketamininfusioner och neurostimulering. Vissa delvis omedvetna konflikter kan också leda till massiv rädsla, här finner vi den psykodynamiska psykoterapin mycket användbar.

Vi kombinerar terapeutiska metoder som kompletterar varandra perfekt. För vissa rädslor är medicinsk hjälp användbar. Vi använder ett läkemedel från substansgrupperna antidepressiva medel och neuroleptika. Dessa preparat har ingen beroendepotential. Avslappningstekniker som biofeedback, progressiv avslappning, Autogen träning och hypnos kompletterar det terapeutiska erbjudandet. Vid särskilda former av ångest, t.ex. PTSD efter traumatiska händelser, används EMDR (eye movement desensitization and reprocessing). Ju längre en ångeststörning kvarstår, desto mer manifesterar den sig. Integreras i livet, livskvalitet och frihet begränsas alltmer.
Vårt mål: återställande av livskvaliteten på kortast möjliga tid.

Vi avslöjar mysterierna med ketamin: Ett genombrott inom ångestbehandling

Under de senaste åren har ketamininfusioner vuxit fram som ett innovativt behandlingsalternativ för ångestsyndrom. Ketamin är ett anmärkningsvärt läkemedel som ursprungligen användes som bedövningsmedel. Det har visat sig ha snabba och djupgående effekter på humör och ångest. Studier har visat att ketamininfusioner kan minska ångestsymtomen inom några timmar efter behandlingen, med effekter som varar i veckor eller till och med månader. Ketamins unika verkningsmekanism och snabbverkande effekter har revolutionerat behandlingslandskapet för ångest och ger hopp till dem som kämpar med detta genomgripande tillstånd.

Vid behandling av ångest måste ketamin kombineras med psykoterapi, särskilt kognitiv beteendeterapi och exponeringsträning. Neurostimuleringsmetoder, t.ex. repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) och neurofeedback, kan ge en heltäckande behandlingsstrategi. TMS använder magnetfält för att stimulera specifika områden i hjärnan som är involverade i humörreglering, medan neurofeedback lär individer att reglera sin hjärnaktivitet och förbättra känslomässig reglering.

Vi erbjuder nu vår nya Neurofeedback-app med lättanvända bärbara enheter så att du kan ta med dig neurofeedback till ditt eget hem och fortsätta träningen även efter att din intensiva terapi hos oss är över.

Ketamininfusioner för behandling av ångest

Avkodning av ketamins sprudlande effekt: Hur ketamin fungerar vid behandling av ångestsyndrom

För att förstå hur ketamin fungerar måste vi fördjupa oss i hjärnans komplicerade funktioner och dess neurotransmittorer, de kemiska budbärare som reglerar olika funktioner, inklusive humör och ångest.

En av de viktigaste signalsubstanserna vid ångest är glutamat, som spelar en avgörande roll för kommunikationen mellan nervceller. Ketamin utövar sina effekter genom att binda till glutamatreceptorer, vilket i huvudsak efterliknar glutamats verkan och ökar neuroplasticiteten, hjärnans förmåga att förändras och anpassa sig.

Neurotransmittorernas symfoni: En resa in i hjärnan

Ketaminets effekter sträcker sig bortom glutamat och påverkar andra neurotransmittorer som är involverade i humörreglering, såsom serotonin, noradrenalin och GABA. Detta mångfacetterade tillvägagångssätt bidrar sannolikt till ketamins effektivitet vid behandling av ångest.

 • Serotonin, som ofta kallas den ”glada neurotransmittorn”, reglerar humöret och spelar en roll för stresståligheten. Ketamin förstärker serotoninsignaleringen, vilket kan lindra ångestsymtom.
 • Noradrenalin, även känt som ”kamp-eller-flykt-hormonet”, är involverat i upphetsning och ångest. Ketamins effekter på noradrenalin kan bidra till dess förmåga att minska överdrivna ångestsymtom.
 • GABA, den ”lugnande neurotransmittorn”, hämmar neuronal aktivitet och främjar avslappning. Ketamins påverkan på GABA kan bidra till att lindra ångestrelaterade spänningar och irritabilitet.

Genom att modulera aktiviteten hos dessa viktiga neurotransmittorer verkar ketamin återställa balansen och harmonin i hjärnan, vilket effektivt minskar ångestsymtomen. Denna snabba och ihållande förbättring har gjort ketamin till ett värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen för ångestsyndrom.

Eftersom ketamin ökar neuroplasticiteten och nya neurala nätverk bildas, blir de psykoterapeutiska insatserna effektivare och mer hållbara.

Bärbar neurofeedback

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller göra en beställning av din bärbara neurofeedback-enhet

Instituto Dr. Scheib: i framkant när det gäller ketaminbehandling

På Instituto Dr. Scheib är vi medvetna om ketamins banbrytande potential vid behandling av ångestsyndrom. Vårt team av erfarna psykiatriker och terapeuter är engagerade i att tillhandahålla personlig och medkännande ketaminbehandling, skräddarsydd för varje patients unika behov och mål.

Vi erbjuder en heltäckande metod som kombinerar ketamininfusioner med psykoterapi, neurostimulering som rTMS och neurofeedback samt Virtual Reality, vilket ger en holistisk och effektiv behandlingsplan som alltid är skräddarsydd efter den enskilda patientens behov. Våra terapeuter vägleder patienterna genom kognitiv beteendeterapi (KBT) och hjälper dem att identifiera och utmana negativa tankemönster som bidrar till ångest.

En glimt in i framtiden: Ketaminbehandlingens expanderande horisonter

Med sin anmärkningsvärda effektivitet och snabbverkande effekter har ketaminbehandling öppnat upp för nya möjligheter vid behandling av ångestsyndrom. I takt med att forskningen fortsätter att avslöja detaljerna i ketamins verkningsmekanism kan vi förvänta oss ytterligare framsteg när det gäller doseringsregimer, behandlingsprotokoll och kombinationsterapier.

Ketaminbehandling revolutionerar landskapet för ångestbehandling och erbjuder hopp och lättnad för dem som kämpar med detta försvagande tillstånd. När vi fördjupar oss i ketaminets mysterier kan vi föreställa oss en framtid där detta anmärkningsvärda läkemedel spelar en ännu mer framträdande roll för att lindra ångest och återställa balansen i de drabbades liv.

 

Ketamininfusioner: en ledstjärna av hopp för oroliga sinnen

Ångest, som en gång var en källa till stigmatisering och isolering, står nu inför en formidabel motståndare i form av ketaminbehandling. Denna banbrytande behandling ger snabb och varaktig lindring, vilket gör det möjligt för människor att återta sina liv och ägna sig åt sina passioner utan ångestens bojor.

När vi fortsätter att utforska gränserna för ketaminbehandling närmar vi oss en framtid där ångeststörningar inte längre styr över våra liv. Med detta nyfunna hopp kan vi föreställa oss en värld där människor kan blomstra, fria från ångestens grepp och omfamna livets fullhet.

 

ketamin therapie, Ketamine treatment centers Mallorca, NYC, Dubai, Abu Dhabi, Ketamine for anxiety

Virtuell verklighet: En ny era för behandling av ångest

Virtual reality (VR) expanderar snabbt bortom spel och underhållning och har potential att revolutionera olika branscher, inklusive hälso- och sjukvården. När det gäller psykisk hälsa har VR visat sig vara ett lovande verktyg för behandling av ångestsyndrom.

Hur VR fungerar mot ångest

VR-exponeringsterapi (VRET) är en mycket effektiv metod som använder virtuella miljöer för att simulera ångestframkallande situationer. Genom att fördjupa individer i noggrant utformade VR-scenarier kan terapeuter vägleda dem genom gradvis exponering för deras rädslor, samtidigt som de ger stöd och copingstrategier.

Fördelar med VR-exponeringsterapi

Flera fördelar med VRET gör det till ett övertygande behandlingsalternativ för ångestsyndrom:

 • Kontrollerad och uppslukande miljö: VR erbjuder en kontrollerad miljö där individer kan konfrontera sina rädslor på ett säkert och gradvis sätt. Detta gör det möjligt för dem att öva på copingmekanismer utan att riskera att utlösa en panikattack eller förvärra sin ångest i verkliga situationer.
 • Personanpassad behandling: VR kan skräddarsys efter varje individs specifika rädslor och fobier, vilket skapar anpassade behandlingsscenarier som hanterar deras unika utlösande faktorer. Detta personliga tillvägagångssätt säkerställer att behandlingen är effektiv och engagerande för patienten.
 • Minskad stigmatisering: VR ger en mindre skrämmande och mer bekväm miljö för individer att ta itu med sin ångest. Anonymiteten i den virtuella världen kan bidra till att minska ångest och uppmuntra till deltagande, särskilt för dem som kan känna sig självmedvetna eller generade av sina rädslor.

Studier till stöd för VR-terapi

Många studier har visat att VR-exponeringsterapi är effektivt vid behandling av ångestsyndrom. En metaanalys som publicerades i tidskriften ”Frontiers in Psychiatry” visade att VRET var betydligt mer effektivt än traditionell exponeringsterapi för behandling av fobier, med en stor effektstorlek.

En annan studie, som publicerades i tidskriften ”Depression and Anxiety”, utvärderade effekten av VR-exponeringsterapi för social ångest. Resultaten visade att VRET var lika effektivt som traditionell exponeringsterapi när det gällde att minska symtomen på social ångest.

Instituto Dr. Scheib: att anamma VR för behandling av ångest

På Instituto Dr. Scheib inser vi att VR-tekniken har potential att revolutionera behandlingen av ångest. Vi har integrerat VR-exponeringsterapi i vår omfattande behandlingsplan och erbjuder våra patienter ett mer fördjupat och personligt tillvägagångssätt för att hantera deras ångest.

Våra erfarna terapeuter arbetar nära varje patient för att skapa skräddarsydda VR-scenarier som passar deras specifika rädslor och fobier. Vi använder en mängd olika VR-miljöer, från sociala interaktioner till scenarier för att tala inför publik, för att hjälpa patienterna att gradvis konfrontera sina rädslor och utveckla effektiva copingmekanismer.

VR är bara ett exempel på hur tekniken förändrar förutsättningarna för behandling av psykisk ohälsa. I takt med att VR-tekniken fortsätter att utvecklas kan vi förvänta oss att se ännu fler innovativa och individanpassade behandlingsalternativ för ångestsyndrom och andra psykiska tillstånd.

Kontakt

Patienter med svår ångest kan på begäran hämtas hemifrån och följas till kliniken eller till sitt hotell.

Om du är intresserad av vår terapi, vänligen ta några sekunder att fylla i vårt kontaktformulär. Vi kommer sedan att boka en preliminär telefonintervju när det passar dig för att bestämma din individuella terapi:

Det finns för närvarande ingen kapacitet i Sotogrande. Hembesök kan erbjudas i särskilda, brådskande fall.
Frivillig information. Vi ringer gärna upp dig för att besvara dina frågor direkt.