”En förnuftig terapi måste baseras på patientens behov, inte patientens behandling.”

                                                                                           – Dr. Mario Scheib

Dra fördel av psykoterapi på Mallorca. På vår privata klinik i Palma erbjuder vi psykosomatisk behandling med de modernaste metoderna, inklusive ketamin-terapi, hypnos, neurofeedback och repeterande transkraniell magnetstimulering.
Vårt koncept, med kort och intensiv psykoterapi, visar tydliga och stabila resultat för många sjukdomsbilder.

Vår individuella psykoterapi har visat sig vara särskilt framgångsrik när vi behandlar följande sjukdomsbilder:
ADHD | Alzheimers-demens | Ångestproblem | Utbrändhet/utmattningssyndrom | Cancer | Hjärt-kärlsjukdomar | Depression | ADHD | Tvångssyndrom (OCD) | Posttraumatisk stress | Sömnproblem | Missbruk |ätstörningar | kronisk smärta | post-covid-syndrom | posttraumatiskt stressyndrom

Psykosomatiska behandlingar på vår privata klinik på Mallorca:

  • Inga långa väntetider
  • individualiserad privatterapi
  • intensiv kortterapi
  • framgång efter endast två till tre veckor.

Vistelse för patienterna i kombination med exklusiv terapeutisk behandling på hotellet, helt anonymt och diskret.
Den avslappnande Medelhavsatmosfären blir en del av ditt personliga terapikoncept.
Terapin avrundas med bonusprogram som omfattar sportterapi, avslappningsövningar och äventrysprogram.
Vi erbjuder dig också möjligheten att organisera uppföljningsbehandling av din husläkare.

Alla behandlingar som kan utföras på vår mottagning:

Beroende på den individuella diagnosen för varje patient är behandlingsmetoderna på kliniken Dr. Scheib oftast en kombination av följande terapier:

Kontakta oss nu för mer information. Vi besvarar gärna alla dina frågor personligen

Det finns för närvarande ingen kapacitet i Sotogrande. Hembesök kan erbjudas i särskilda, brådskande fall.
Frivillig information