”En förnuftig terapi måste baseras på patientens behov, inte patientens behandling.”

                                                                                           – Dr. Mario Scheib

 

Dra fördel av psykoterapi på Mallorca. På vår privata klinik i Palma erbjuder vi psykosomatisk behandling med de modernaste metoderna, inklusive ketamin-terapi, hypnos, neurofeedback och repeterande transkraniell magnetstimulering.
Vårt koncept, med kort och intensiv psykoterapi, visar tydliga och stabila resultat för många sjukdomsbilder.

Vår individuella psykoterapi har visat sig vara särskilt framgångsrik när vi behandlar följande sjukdomsbilder:
ADHD | Alzheimers-demens | Ångestproblem | Utbrändhet/utmattningssyndrom | Cancer | Hjärt-kärlsjukdomar | Depression | ADHD | Alzheimers demens | Ångestproblem | Utbrändhetssyndrom | Cancer | Hjärt-kärlsjukdomar | Depression | Tvångssyndrom (OCD) | Posttraumatisk stress | Sömnproblem | Missbruk |

Psykosomatiska behandlingar på vår privata klinik på Mallorca:
Inga långa väntetider, individualiserad privatterapi, intensiv kortterapi – framgång efter endast två till tre veckor.
Vistelse för patienterna i kombination med exklusiv terapeutisk behandling på hotellet, helt anonymt och diskret.
Den avslappnande Medelhavsatmosfären blir en del av ditt personliga terapikoncept.
Terapin avrundas med bonusprogram som omfattar sportterapi, avslappningsövningar och äventrysprogram.
Vi erbjuder dig också möjligheten att organisera uppföljningsbehandling av din husläkare.

Vi använder följande metoder för psykoterapi under våra psykosomatiska behandlingar:
Autogen träning | Beteendeterapi | Biofeedback | Psykoterapi för barn och ungdomar | Klientcentrerad psykoterapi | EMDR-traumaterapi | Ridningsterapi | Gestalt-terapi | Hypnos/Hypnoterapi | Ketamin-terapi | Mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) | Neurofeedback | Farmakologisk terapi | Progressiv avslappning | Psykodynamisk psykoterapi | Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) | Idrotts- och träningsterapi | Yoga