Kokainberoende är utbrett i Europa. Efter cannabis är kokain förmodligen den olagliga drogen som oftast används eller prövas. Var fjärde till femte regelbunden besökare på klubbevenemang tar också kokain. Men kokain är nu också utbrett i vardagen.

En helt ny och framgångsrik metod för att behandla kokainberoende är ketamininfusionsterapi. Detta kan komma som en överraskning till en början, eftersom ketamin inte heller är okänt på drogscenen. Men när ketamin ges som en intravenös infusion i en låg dos under 40 minuter, skriver det över beroendeminnet. Begäret efter kokain minskar ofta efter första infusionen, efter tre till fem infusioner har suget efter kokain helt försvunnit hos de flesta patienter.
Vid denna dosering finns inget beroende av ketamin. Viktigt här är den exakta dosen och den konstanta koncentrationen i blodet. Denna terapi är därför inte på något sätt lämplig för självmedicinering!

Vi har använt ketamininfusionsterapi för kokainberoende i flera år vid behandling av kokainberoende på vår klinik på Mallorca. Här består behandlingen vanligtvis av intensiv korttidsterapi, under vilken patienterna kan lämna kliniken efter bara 2-3 veckor.

Även på Costa del Sol erbjuder vi nu ketamininfusioner för att behandla kokainberoende. Dr. Scheib och hans team av internationella specialister behandlar öppenvårdspatienter med ketamininfusioner i kombination med hypnos, psykoterapi och neurostimulering. Med denna terapi uppnår vi hållbar framgång inom kokainberoende och andra missbruk på kort tid.

Icke bindande terapiförfrågan

Konsekvenser av kokainberoende

Det finns många människor som bara använder kokain ibland. Kokain är dock en mycket beroendeframkallande drog. På grund av den massiva ökningen av signalsubstanser i hjärnans belöningssystem uppstår svåra depressiva sinnesstämningar efter att effekterna av kokain har avtagit, vilket leder till en stark längtan att använda kokain igen. Regelbunden konsumtion kan dock leda till högt blodtryck, hjärt- och hjärninfarkt och näsinandning till nekros i slemhinna och septum. Efter långvarig användning av kokain eller vid ketaminberoende är förekomsten av vanföreställningar om dermatozoer (vanföreställningar om att levande saker (vanligtvis maskar eller insekter) befinner sig under huden och rör sig, vilket leder till ångest och klåda) ofta.
”Crack” är kokain blandat med bakpulver som förångas, vilket gör det effektivare och betydligt mer beroendeframkallande. Intravenös injektion av kokain är också möjlig.

Tecken på kokainberoende

  • Finns det underliggande psykiatriska eller somatiska sjukdomar (ADHD, andra beroenden)?
  • Finns det sekundära sjukdomar (högt blodtryck, depression, psykoser)?
  • Hur ska konsumentbeteende ses i familjen och arbetsmiljön?
  • Vad motiveras patienten för?
  • Vilka resurser har patienten?

Behandling av kokainmissbruk

Beroende på den individuella situationen används följande terapielement i vår terapi för kokainberoende:

Ketamininfusioner kan hjälpa till att minska suget och öka motivationen. De depressiva symtomen som utvecklas under abstinensen förbättras också. Ibland är det möjligt att skriva över missbruksminnet med enbart flera ketamininfusioner. Begäret efter kokain bara försvinner.

Intensiv psykoterapi (motiverande intervju) i individuell terapi förbättrar motivationen och tar itu med eventuella problem som står i vägen för att stoppa konsumtionen.

Repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) och transkraniell likströmsstimulering (tDCS) minskar suget avsevärt och förbättrar långtidsprognosen.

Neurofeedback förbättrar hjärnans självreglering och minskar suget.

Metylfenidat kan användas i vissa fall för receptorblockad och kan förskrivas som stöd, särskilt i början.

En individualiserad idrottsterapi i kombination med att lära sig avslappningsmetoder fullbordar terapikonceptet.

Anti-craving medicin med baklofen kan minska risken för återfall.

Beroende på missbrukets svårighetsgrad och patientens resurser kan behandlingen utföras polikliniskt, på dagmottagning eller initialt som slutenvård. Vi utgår från två till tre veckors intensiv terapi med dagliga psykoterapisessioner, hjärnstimulering, idrottsterapi och inlärning av avslappningstekniker. Ett koncept för att förebygga återfall är viktigt, eftersom kokainmissbrukare fortfarande kan utveckla ett stort beroendetryck även år senare på grund av associativa stimuli.

Vårt terapikoncept är absolut diskret och fungerar multimodalt och uteslutande inom individuell terapi. Som ett resultat av detta skiljer sig vårt terapikoncept avsevärt från det på konventionella beroendekliniker.

Om du är intresserad av en behandling, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen så snart som möjligt för att svara på dina frågor personligen och för att hitta den bästa möjliga terapin för dig utan förpliktelser:

Det finns för närvarande ingen kapacitet i Sotogrande. Hembesök kan erbjudas i särskilda, brådskande fall.
Frivillig information. Vi ringer gärna upp dig för att besvara dina frågor direkt.

Vår kombinerade ketaminterapi lämpar sig även för andra beroenden. Vi behandlar framgångsrikt beroende av opiater, spelberoende och alkoholberoende på Mallorca och Costa del Sol samt i München med vår Ketamin-Hypnosis-Psychotherapeutic Treatment (KHP).