Klientcentrerad psykoterapi innebär att fokus för den terapeutiska interaktionen ligger på den person som söker hjälp med sina respektive känslor, önskningar, värderingar och mål.
Det hjälper patienten att utvecklas vidare. Du ska då kunna lösa nuvarande eller framtida problem på ett integrerat och självbestämt sätt.

Ett av särdragen med klientcentrerad psykoterapi är att metoden innebär en återkoppling av det uttryckta emotionella innehållet i patientens uttalanden.
Detta leder dig längre och längre in i din egen uppfattning. Ofta ända fram till de svar du inte vågade uttrycka i vardagen eller som du inte längre lade märke till.

Genom att skapa en tillitsfull atmosfär bör du kunna arbeta kreativt och utan rädsla för att lösa dina egna svårigheter. Klientcentrerad psykoterapi gör det möjligt för klienten att, med hjälp av psykoterapeuten, själv reglera innehållet och processen i det psykoterapeutiska förhållandet.

LÄS MER: Psykosomatiska behandlingar på Mallorca

Om du är intresserad av klientcentrerad psykoterapi, kontakta oss nu. Vi kommer omedelbart att kontakta dig personligen för att hitta bästa möjliga behandling för dig utan att du förbinder dig till något.

Icke bindande terapiförfrågan