En omfattande diagnos inleder all psykoterapi och psykosomatiska behandlingar på vår klinik på Mallorca.
Först när man vet exakt varför vissa symptom uppträder och vad de orsakas av, hur de upprätthålls och vilka svaga områden och resurser patienten har, kan en skräddarsydd behandlingsplan skapas utifrån patientens diagnos.
För att undvika onödig duplicering av undersökningar under diagnostiken ber vi våra patienter att ta med preliminära resultat från andra läkare eller kliniker eller att skicka dessa till oss i förväg.

Diagnos efter intervju och medicinsk historia

Under en detaljerad diskussion undersöks utvecklingen och förloppet av tidigare symptom, tidigare behandlingar och eventuella tidigare sjukdomar. Riskfaktorer kontrolleras, samtidigt som fysiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan påverka behandlingsförloppet måste klargöras, liksom läkemedelsintolerans och allergier. Med hjälp av den patientens medicinska historia försöker vi få en övergripande bild av patientens personlighet; viktiga formande livshändelser och möjliga traumatiseringar är lika viktiga att förstå som befintliga resurser och stabiliserande faktorer.

Diagnos med hjälp av psykologiska tester

Psykologiska tester ger information om störningar och om patientens förmågor. Beroende på problemet kan testerna användas för att mäta svårighetsgraden av en depression eller utbrändhet, såväl som patientens förmåga att koncentrera sig och hantera stress och kapaciteten för självuppfattning. Lämpliga tester för varje patients diagnos väljs ut individuellt, beroende på symptomen, och resultaten av denna diagnos diskuteras med patienten. Vissa tester kan upprepas under behandlingen för att kontrollera framgången för de specifika terapimodulerna.

Kvantitativt EEG (”brain mapping”)

Att mäta hjärnvågor ger information om vilka delar av hjärnan som är aktiva och på vilket sätt. Signalerna skrivs ut av en dator för att skapa en slags karta över hjärnans funktion, som kan ge information om vissa sjukdomar. Denna diagnos är särskilt viktig om hjärnstimulering eller träningsmetoder som neurofeedback används i ett senare skede. Men ”brain mapping” används också för att övervaka utvecklingen av andra terapiformer; det är möjligt att se hur patologisk aktivitet gradvis kan återgå till det normala.

HRV-mätning

Skillnaden mellan två hjärtslag (pulsen) visar hur det vegetativa nervsystemet styr hjärtfunktionen. Kronisk stress kan påverka och minska HRV, precis som vid depression eller vid svår kranskärlssjukdom. HRV-mätning hjälper oss att bättre planera avslappningstekniker och sportaktiviteter för att senare övervaka deras effektivitet.

Sömnlaboratorium

Många sjukdomar går hand i hand med sömnstörningar. Å andra sidan kan sömnstörningar också ha en betydande inverkan på utvecklingen av andra sjukdomar. En analys av sömndjupet, rörelserna, andningen och hjärtfrekvensen under sömnen kan ge avgörande information om störningar och planering av ytterligare behandling. Mätningen utförs i din egen säng med hjälp av sensorer som fästs kvällen före och en liten inspelare som registrerar mätningarna. Den exakta analysen utförs sedan i samarbete med en erfaren sömnspecialist.

EKG, blodanalys, röntgen, sonografi (ultraljud), datortomografi och MR 

Vid behov kan vi komplettera patientens diagnos genom alla nödvändiga och meningsfulla undersökningar, samt på vår klinik genomföra specialundersökningar inom andra medicinska områden.

Vi arbetar gärna fram ett personligt erbjudande för din terapi hos oss.


Om du är intresserad av en psykosomatisk behandling, kontakta oss nu. Vi kommer omedelbart att kontakta dig personligen för att hitta den bästa möjliga behandlingen för dig, utan att du binder dig till något.

Icke bindande terapiförfrågan