Behandling av hjärt-kärlsjukdomar vid Instituto Dr. Scheib.
För att behandla hjärt-kärlsjukdomar måste man först identifiera orsakerna.

Psykosociala faktorer är en första ordningens riskfaktor vid kranskärlssjukdom. De ökar både risken att drabbas av det och, efter en hjärtinfarkt, sannolikheten att dö av det.

I det så kallade ”Broken Heart Syndrome” uppstår livshotande hjärtpumpsvikt efter psykosocial stress, särskilt efter upplevelser av förlust.

Men högt blodtryck är också delvis relaterat till vår förmåga att reagera på stress.

Många människor reagerar med ångest och depression efter en hjärtinfarkt. Deras behandling är livsviktig!

Behandlingsmetoder för hjärt-kärlsjukdomar

Idrottsterapi och avslappningstekniker spelar en central roll i behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar.

Med HRV (heart rate variability) biofeedback kan hjärtats anpassningsförmåga till stress tränas specifikt. Denna metod används också alltmer inom tävlingsidrott. Idrottslig aktivitet enligt en träningsplan framtagen av våra idrottsvetare förbättrar prestationen och motverkar samtidigt ångest och depression.

I psykoterapi lär sig patienten att uppfatta känslor i god tid och att uttrycka dem bättre. Dessutom hanteras möjliga förändringar i familjesituationen på grund av hjärt-kärlsjukdom i par- och familjeterapi. Parrelationens kvalitet har också ett viktigt inflytande på sjukdomsförloppet.

EMDR och hypnos hjälper till att hantera de ibland traumatiska upplevelserna efter en hjärtinfarkt. Vid rädsla och depressiv bearbetning kan även rTMS och neurofeedback användas.

Behandlingen beror på hur allvarlig hjärt-kärlsjukdomen är. Vi utvecklar ett terapikoncept som är specialanpassat för varje patients behov. Patienten drar också nytta av den säkerhet som vår klinik erbjuder med internister, kardiologer och snabb akuthantering.

Våra terapiprogram kan användas polikliniskt för mindre allvarliga sjukdomar som en del av en familjesemester. Riskpatienter kan också läggas in på sjukhus med intensivvård.

Om du är intresserad av psykosomatisk behandling, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen så snart som möjligt för att hitta den bästa möjliga terapin för dig utan förpliktelser.

Icke bindande terapiförfrågan

Merken