MEDICINA PSICOSOMATICA DR. SCHEIB SL, ansvarig för webbplatsen, härefter kallad DEN ANSVARIGE, gör detta dokument tillgängligt för användare, med avsikten att uppfylla de skyldigheter som anges i lag 34/2002, daterad den 11 juli, om tjänster för information och elektronisk handel (LSSICE), BOE nr 166, i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter (EU) 2016/679 daterad 27 april 2016 (RGPD), samt informera alla användare av webbplatsen om vilka användarvillkor.

Varje person som går in på denna webbplats som användare förbinder sig att strikt följa de bestämmelserna som anges här, såväl som alla andra rättsliga bestämmelser som kan vara tillämpliga. MEDICINA PSICOSOMATICA DR. SCHEIB S.L. förbehåller sig rätten att ändra all typ av information som visas på webbplatsen, utan att det finns någon skyldighet att i informera användarna i förväg om nämnda skyldigheter som gäller publicering på webbplatsen för MEDICINA PSICOSOMATICA DR. SCHEIB S.L.

  1. IDENTIFIERINGSDATA

Domännamn:
Social benämning: MEDICINA PSICOSOMATICA DR. SCHEIB S.L.
NIF: B57886434
Registrerat kontor: C/Camilo José Cela, 20, – 07014 Palma (Illes Balears)
Telefon: +34 601 90 66 94
E-post: dr.scheib@psychosomatik.com
Kommersiellt och allmänt registrerad: REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA: Tomo: 2165 ; Folio: 162; Hoja: PM-52282

2. RÄTTIGHETER FÖR INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Webbplatsen, inklusive men inte begränsad till dess programmering, redigering, sammanställning och andra element som är nödvändiga för dess drift, design, logotyper, text och/eller grafik, är den DEN ANSVARIGES egendom eller, om så är fallet, har licens eller uttryckligt godkännande av författarna. Allt innehåll på webbplatsen är vederbörligen skyddad av reglerna om intellektuell och
industriell egendom, såväl som registrerad i motsvarande offentliga register. Oavsett för vilket syfte var avsedda, total eller partiell reproduktion, användning, exploatering, distribution och marknadsföring kräver i samtliga fall ett i förväg skriftligt godkännande av DEN ANSVARIGE. All användning som inte godkänts i förväg anses vara ett allvarligt intrång i författarens intellektuella eller industriella äganderätt.
Design, logotyper, text och/eller grafik som inte hanteras av DEN ANSVARIGE och som kan visas på webbplatsen tillhör deras
respektive upphovsman, som själv ansvarar för eventuella kontroverser som kan uppstå avseende dem. DEN ANSVARIGE tillåter uttryckligen tredje parter att omdirigera direkt till webbplatsens specifika innehåll, och i alla fall
omdirigera till huvudwebbplatsen till
DEN ANSVARIGE bekräftar till förmån för dess upphovsmän motsvarande rättigheter för intellektuell och industriell egendom, vilket inte medför att de enbart nämns eller syns på webbplatsen, att det finns rättigheter eller annan form av ansvar för
dem, likväl godkännande, sponsring eller rekommendation av desamma.
Vid iakttagelse av någon form angående eventuella kränkningar av intellektuell eller industriell äganderättighet, liksom på
något av webbplatsens innehåll, kan du göra det via e-postadressen: dr.scheib@psychosomatik.com

3. UNDANTAG FRÅN ANSVAR

DEN ANSVARIGE är undantagen all sorts ansvar som härrör från information som publiceras på hans webbplats under förutsättning att denna information har manipulerats eller införts av en tredje part.

Användning av cookies
Denna webbplats kan använda tekniska cookies (små informationsfiler som servern skickar till datorn användaren använder för att besöka webbplatsen) för att utföra vissa funktioner som anses vara viktiga för att webbplatsens funktioner och display ska fungera korrekt. Användning av cookies är i alla fall tillfälliga, med det enda syftet att göra navigeringen på webbplatsen mer effektiv, och
de försvinner i slutet av användarens session. Under inga omständigheter tillhandahåller dessa kakor personuppgifter
och de kommer inte att användas för insamling av sådan information.
Genom att använda cookies kan servern där webbplatsen finns känna igen användarens webbläsare för att underlätta navigering, till exempel för användare som har registrerat sig för att åtkomst till områden, tjänster, kampanjer eller tävlingar som uteslutande är reserverade för dem utan att behöva registrera sig vid varje besök. De kan också användas för att mäta besöks- eller trafikparametrar, övervaka framstegen och antalet poster etc. I dessa fall är cookies inte tekniskt väsentliga men gynnsamma för användaren. Cookies för denna webbplats utnyttjas inte utan ett förhandsgodkännande från användaren.
Denna webbplatsen använder analytiska cookies (_ga eller _utm) som ägs av Google Analytics. och sparas under två år, för att möjliggöra den unika besökarkontrollfunktion och för att göra din navigering enklare. Alla användare som besöker webbplatsen informeras om användning av cookies med hjälp av en pop-up banner. Om de fortsätter surfa anses de acceptera dess användning. Om användningen accepteras kommer bannern att försvinna, även om det är möjligt att återkalla samtycke och få mer information när som helst genom att konsultera vår policy för cookies.
Användaren kan konfigurera sin webbläsare för att varna dem för mottagandet av cookies och för att förhindra installationen på deras
dator. För mer information, se instruktioner för webbläsaren.

Användares skyldigheter
Genom att använda webbplatsen anger användaren att han/hon är över 18 år. För att använda webbplatsen måste minderåriga i förväg skaffa sig tillstånd från föräldrar, vårdnadshavare eller juridisk representant, som anses vara ansvariga för alla handlingar som utförs av minderåriga i deras vård. Användaren är allmänt skyldig att använda webbplatsen, och de tjänster som är kopplade till den, ansvarsfullt och i enlighet med lagen, moral, allmän ordning och bestämmelserna i dessa allmänna villkor och övriga, samt måste dessutom avstå från att använda dem på något sätt som kan förhindra andra användares användning och åtnjutande av webbplatsen och relaterade tjänster, eller som kan skada eller orsaka skador för ägarna till webbplatsens ägare, dess leverantörer, användare eller tredje part.

Användare är, genom att utnyttja webbplatsen och de tjänster som den är kopplad till, skyldig att:
1. Inte introducera, lagra eller sprida via webbplatsen, eller genom någon av de tjänster som är kopplade till den, datorprogram,
data, virus, kod eller något annat elektroniskt verktyg eller enhet som sannolikt kan orsaka skada på webbplatsen, på någon av
tjänster kopplade till densamma eller i någon utrustning, system eller nätverk för webbplatsens ägare, för någon användare, för dess
leverantörer eller från tredje part, eller som på annat sätt kan orsaka dem någon typ av förändring eller förhindra dess
normala drift.
2. Inte använda falska identiteter eller andras identitet när de använder webbplatsen eller någon av de tjänster som är kopplade till den.
3. Inte förstöra, förändra, inaktivera eller skada data, information, program eller elektroniska dokument från ägarna till
webbplatsen, dess leverantörer eller av tredje parter.
4. Inte skriva in eller sprida information som är ärekränkande, skadligt, obscent, hotande, främlingsfientlighet, våldsuppmanande,
uppmanar till diskriminering baserat på kön, ras, ideologi eller religion eller som på något sätt hotar den moraliska, offentliga ordningen,
grundläggande rättigheter, offentlig frihet, heder, integritet eller bild av tredje part och i allmänhet gällande bestämmelser. I händelsen
av att en användare anser att det finns fakta eller omständigheter som avslöjar olaglig karaktär av användning av innehåll och/eller utförandet av någon aktivitet på webbplatsen eller görs tillgänglig via den, måste ett meddelande skickas till webbplatsägaren genom ett e-postmeddelande till dr.scheib@psychosomatik.com

Länkpolicy
Till webbplatsen är det möjligt att det dirigeras innehåll från tredjepartswebbplatser. Med tanke på att DEN ANSVARIGE inte alltid kan kontrollera innehåll som introducerats av tredje part, på deras respektive webbplatser, förväntas inte någon typ av ansvar med avseende på nämnda innehåll. Alla sådana fall leder till omedelbart återkallande av allt innehåll som kan strider mot nationell eller internationell lagstiftning, moral eller allmän ordning, och innebär tomedelbart avlägsnande av omdirigering från nämnda webbplats, samt uppmärksammas behöriga myndigheter på ärendet.

DEN ANSVARIGE är inte ansvarig för informationen och lagrat innehåll, till exempel (men inte begränsat) till forum, chattar, bloggeneratorer, kommentarer, sociala nätverk eller något annat sätt som gör det möjligt för tredje part att publicera innehåll på DEN ANSVARIGES webbplats. Men i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 11 och 16 av LSSICE, görs den tillgänglig för alla användare, myndigheter och säkerhetsorgan, som samarbetar aktivt i tillbakadragandet eller (i förekommande fall) blockering av allt innehåll som kan påverka eller strida mot nationell eller internationell lagstiftning, rättigheterna för tredje parter eller moral och allmän ordning. I händelse av att användaren anser att det finns något innehåll på webbplatsen som kan vara mottagliga för denna klassificering, vänligen meddela webbplatsadministratören omedelbart.
Denna webbplats har granskats och testats för att fungera korrekt. I princip kan rätt drift garanteras 365 dagar om året och dygnet runt. DEN ANSVARIGE utesluter dock inte möjligheten till vissa programmeringsfel eller så uppstår orsaker på grund av force majeure, naturkatastrofer, strejker eller liknande omständigheter som gör det omöjligt att komma åt hemsidan.

IP-adresser
Webbplatsens servrar kan automatiskt upptäcka den IP-adress och domännamn som användaren använder. En IP-adress är ett nummer som tilldelas automatiskt till en dator när den ansluter till Internet. All denna information registreras och inventeras under en serveraktivitetsbehandling som tillåter en efterföljande behandling av uppgifter endast för att få statistikmätningar som gör det möjligt att veta antalet sidvisningar, antalet besök på webbservrarna, beställningen av besök, åtkomstpunkt etc.

4. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

För att lösa alla tvister eller frågor relaterade till denna webbplats, eller de aktiviteter som skapas på den, tillämpas spansk lagstiftning, som parterna uttryckligen är överens om och sakkunniga att lösa alla tvister som uppstår eller är relaterade till dess användning är domstolarna närmast Palma.

 

Instituto Dr. Scheib
Medicina Psicosomatica Dr. Scheib | S. L. | Fiscal Code: B57886434
C/ Camilo José Cela, 20 | 07014 Palma de Mallorca| Balearic Islands | SPAIN

Contact:
Tel.: +34 601 90 66 94
E-Mail: dr.scheib@psychosomatik.com

Physician Code | Nº Colegiado:
Official College Physicians, Balearic Islands: 070706786

Webdesign
Julia Zeilhofer | www.julia-zeilhofer.de

Translations:
Übersetzungsservice Mundo Traducido | Udo Bartsch | www.mundo-traducido.com

Fotographies
Fotolia | © fizkes
Fotolia |© contrastwerkstatt
Fotolia |© spotmatikphoto