Träna din hjärna för framgång: fördelarna med neurofeedback-appen

Är du trött på att känna dig överväldigad och stressad? Letar du efter ett sätt att öka din produktivitet och nå dina mål? I vår snabba värld, där kraven på våra kognitiva förmågor ständigt ökar, är sökandet efter verktyg och teknik för att förbättra det mentala välbefinnandet mer uttalat än någonsin. Ett sådant innovativt område som får allt mer uppmärksamhet är mobil neurofeedback. Denna framväxande teknik gör det möjligt för människor att optimera sina kognitiva förmågor i bekvämligheten av sitt eget hem, kontor eller på resande fot.

Utforska potentialen hos mobil neurofeedback: förbättra det kognitiva välbefinnandet på språng

Vår revolutionerande neurofeedback-app av Dr Scheib i samarbete med Divergence Neuro är ett kraftfullt verktyg för att träna din hjärna för mer framgång. Bara några minuter om dagen är allt som krävs för att träna din hjärna när och var det passar in i ditt schema. Före sänggåendet eller som en del av din morgonrutin, under lunchrasten eller efter träningspasset.

Neurofeedback, även känt som EEG-biofeedback, är en icke-invasiv hjärnträningsteknik som använder feedback i realtid för att hjälpa människor att reglera sin hjärnvågsaktivitet. Tekniken har visat sig vara effektiv inte bara för att förbättra kognitiv funktion och avslappning, utan även vid en rad olika tillstånd som ångest, depression, ADHD och beroende. Konventionella neurofeedback-system kräver vanligtvis användning av skrymmande och dyr utrustning som endast finns tillgänglig på kliniker.

Nya tekniska framsteg har lett till utvecklingen av mobila neurofeedback-enheter som nu är mindre, billigare och enklare att använda. Detta gör neurofeedback mer tillgängligt för personer som inte har möjlighet eller tid att konsultera en läkare på permanent basis eller som föredrar att träna hemma. Med de nya mobila neurofeedback-enheterna, som enkelt styrs via en användarvänlig neurofeedback-app, kan du utnyttja hjärnans outnyttjade kognitiva förmågor.

Appen bygger på neurovetenskapliga rön och använder toppmodern teknik med feedback i realtid för hjärnvågsträning. Genom att övervaka din hjärnaktivitet hjälper appen dig att identifiera mönster och förbättringsområden så att din hjärnas kognitiva funktioner optimeras.

Vad är mobil neurofeedback?

Mobila neurofeedback-enheter består av ett bekvämt bärbart headset med sensorer som mäter hjärnvågsaktiviteten i hårbotten med hjälp av elektroencefalografi (EEG). Dessa sensorer är icke-invasiva och helt smärtfria, vilket gör dem mycket enkla att använda. EEG-signalerna överförs sedan till en app på en smartphone eller surfplatta, som ger användaren feedback i realtid via Dr Scheib-plattformen. Återkopplingen kan ske i form av visuella, auditiva eller haptiska signaler.

Portable neurofeedback app

Dr Scheibs innovativa appar för iPhone och Android ger dig tillgång till behandlingsprogrammen. Den guidar dig genom de neurofeedback- eller neuromeditationsprotokoll som terapeuten har tilldelat dig. Den använder också aviseringar för att påminna dig om att genomföra hälsokontroller och behandlingssessioner så att våra terapeuter regelbundet kan kontrollera dina framsteg.

Neurofeedback bygger på principen om operant betingning, där hjärnan lär sig att generera vissa hjärnvågsmönster genom positiv förstärkning. Genom att träna hjärnvågorna till specifika mönster som associeras med önskade mentala tillstånd hjälper neurofeedback individer att förbättra sina kognitiva förmågor och sitt känslomässiga välbefinnande. Feedbacken från neurofeedback-appen hjälper individen att bli mer medveten om sin hjärnaktivitet och lära sig att effektivt självreglera den. Användaren lär sig att kontrollera sin hjärnvågsaktivitet genom att försöka matcha feedbacken med ett önskat tillstånd. Om användaren t.ex. försöker minska sin ångest kan hen försöka öka antalet alfavågor i hjärnan genom lämpliga övningar.

Neurofeedback är en evidensbaserad behandlingsmetod som uppstod i USA i början av 1970-talet. Det finns nu omfattande vetenskapliga studier om metodens effektivitet.

Fragen zu unserer mobilen Neurofeedback-Lösung beantworten wir Ihnen gerne persönlich

För ytterligare information, vänligen kontakta oss eller beställ direkt här:

Fördelar med att använda vår mobila neurofeedback-app

Neurofeedback-träning erbjuder en mängd fördelar för personer som vill förbättra sina kognitiva förmågor och sitt allmänna välbefinnande. Neurofeedback-träning kan förbättra din prestation inom en mängd olika områden, från mentala till idrottsliga ansträngningar. En av de viktigaste fördelarna är förbättrad kognition och koncentration. Genom att träna dina hjärnvågor att anpassa sig till önskat fokustillstånd kan du förbättra din koncentration och mentala klarhet. Individer kan stärka sin förmåga att fokusera längre och vara uppmärksamma på uppgifter.

Neurofeedback kan också hjälpa till att hantera stress och ångest. Genom att träna hjärnan att skapa lugna och avslappnade hjärnvågsmönster kan du minska de fysiologiska och psykologiska symptomen på stress. Genom att reglera dina hjärnvågor främjas ett tillstånd av lugn och avslappning, vilket gör att du bättre kan hantera livets utmaningar. Detta kan leda till en förbättrad allmän psykisk hälsa och bättre mekanismer för att hantera dagliga utmaningar.

Neurofeedback-träning har också visat sig förbättra sömnkvaliteten. Genom att rikta in sig på hjärnvågsmönster som förknippas med djup avslappning och sömn kan individer förbättra sin sömnlängd och sömnkvalitet. Detta kan leda till ökad energi dagtid och förbättrad kognitiv prestationsförmåga.

Låt inte din hjärnas potential förbli outnyttjad.

Prova vår neurofeedback-app idag och upptäck nyckeln till framgång. Det finns dessutom många andra potentiella fördelar med att använda bärbar neurofeedback, inklusive:

 • Bekvämlighet: Mobila neurofeedback-enheter kan användas var som helst och när som helst. Detta gör det enkelt för individer att integrera neurofeedback i sitt dagliga liv. Användarna kan integrera neurofeedback-sessioner i sin dagliga rutin, vilket minimerar behovet av schemalagda möten på kliniker.
 • Prisvärdhet: Mobila neurofeedback-enheter är mycket billigare än konventionella neurofeedback-system. Detta gör neurofeedback tillgängligt för ett större antal människor. Vi erbjuder bekväma betalningsplaner. Ta med dig din mobila neurofeedback-enhet hem redan idag.
 • Enkel hantering: Bärbara neurofeedback-apparater är enkla att använda och kräver ingen specialutbildning. Detta gör dem till ett bra alternativ för personer som inte är bekanta med tekniken.
 • Minskning av stress och ångest: Neurofeedback har visat sig vara lovande när det gäller att minska stress och ångest genom att hjälpa människor att uppnå ett mer balanserat och avslappnat kognitivt tillstånd. Mobila enheter gör det möjligt för användare att minska stress på språng, vilket är ett värdefullt verktyg för att hantera dagliga utmaningar.
 • Förbättrad koncentration och kognitiv prestationsförmåga: Genom att träna hjärnan att upprätthålla optimala tillstånd kan bärbar neurofeedback bidra till förbättrad koncentration och övergripande kognitiv prestanda, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för studenter, yrkesverksamma och alla som vill förbättra sin mentala prestanda.
 • Anpassad utbildning: Våra mobila neurofeedback-enheter har anpassningsbara program som svarar mot individuella behov. Användarna kan träna specifika kognitiva områden som uppmärksamhet, minne eller avslappning baserat på sina personliga mål och den information som våra terapeuter tillhandahåller.

Snabb neurologisk bedömning på distans

Dr. Scheib har i samarbete med Sivergence Neuro utvecklat ett enkelt, snabbt och effektivt protokoll som använder EEG för att snabbt generera en serie neurometriker och index. Baserat på gedigen forskning och klinisk erfarenhet kan dessa mätvärden användas av våra terapeuter för att bedöma dina nuvarande neurofunktionella mönster och bestämma den mest effektiva träningskursen.

Vetenskapen bakom neurofeedback

Neurofeedback har sina rötter inom neurovetenskapen

som undersöker hjärnan och dess funktioner. Hjärnan består av miljarder nervceller som kommunicerar med varandra via elektriska impulser. Dessa elektriska impulser genererar hjärnvågor som kan mätas med hjälp av elektroencefalografi (EEG).

Neurofeedback använder EEG-teknik för att mäta hjärnvågornas aktivitet och ge feedback till användaren. Genom att analysera hjärnvågsmönster kan neurofeedback-utövare identifiera områden som behöver förbättras och hjälpa människor att träna sin hjärna för att uppnå önskat tillstånd.

Hjärnan arbetar med olika frekvenser, som var och en förknippas med vissa mentala tillstånd. Betavågor förknippas t.ex. med aktiv koncentration och vakenhet, medan alfavågor förknippas med avslappning och kreativitet. Genom att träna hjärnvågorna till specifika mönster kan individer optimera sin hjärnfunktion och förbättra sin prestation inom olika områden.

Forskningen om hur effektiv bärbar neurofeedback är pågår fortfarande. Det finns dock allt fler bevis för att bärbara neurofeedback-enheter kan vara effektiva inte bara för att förbättra prestandan i vardagen, utan också för en rad olika tillstånd:

 • Depressionen: En studie som publicerades i tidskriften Frontiers in Psychiatry visade att bärbar neurofeedback var effektivt för att minska depressionssymtomen hos vuxna med egentlig depression (MDD).
 • Rädslor: En studie som publicerades i Journal of Clinical Psychiatry visade att bärbar neurofeedback var effektivt för att minska ångestsymtom hos vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD).
 • ADHD: En studie som publicerades i tidskriften Applied Psychophysiology and Biofeedback visade att bärbar neurofeedback förbättrar uppmärksamheten och minskar ADHD-symtomen hos barn.
 • Beroendeframkallande sjukdomar: En studie som publicerades i tidskriften PLoS One visade att bärbar neurofeedback var effektivt för att minska begär och abstinenssymptom hos personer med alkohol- eller kokainberoende.

Tips för användning av mobil neurofeedback

Neurofeedback är ett mycket effektivt och kraftfullt sätt att träna hjärnan, men genom att kombinera det med andra hjärnträningstekniker kan man förbättra dess fördelar.

Här är några tekniker som kan komplettera användningen av vår neurofeedback-app:

1. Meditation: Meditation har visat sig förbättra koncentrationen, minska stress och främja känslomässigt välbefinnande. Genom att kombinera regelbunden meditation med neurofeedback-träning kan man förstärka de positiva effekterna på hjärnans funktion och den allmänna psykiska hälsan. Regelbunden meditation kan främja en känsla av lugn och förbättra koncentrationen. När du kombinerar meditation med feedback i realtid från en neurofeedback-app kan du fördjupa din avslappning och optimera dina hjärnvågor för framgång.

2. Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet är en annan effektiv metod för hjärnträning. Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha många kognitiva fördelar. Det förbättrar blodflödet till hjärnan och stimulerar tillväxten av nya nervceller, vilket förbättrar minnet och uppmärksamheten och förbättrar den kognitiva funktionen. I kombination med neurofeedback-träning kan motion optimera hjärnans funktion och främja det allmänna välbefinnandet. Genom att kombinera fysisk aktivitet och neurofeedback-träning kan du uppnå en synergistisk effekt och maximera din hjärnas potential.

3. Hälsosam livsstil: En hälsosam livsstil kan ha en betydande inverkan på hjärnans funktion. En balanserad kost, tillräcklig sömn och stresshanteringstekniker bidrar alla till optimal hjärnhälsa. I kombination med träning via en neurofeedback-app kan en hälsosam livsstil förstärka de positiva effekterna på den kognitiva funktionen och det allmänna välbefinnandet.

Genom att använda dessa hjärnträningstekniker tillsammans med vår neurofeedback-app kan du utveckla ett holistiskt synsätt för att optimera hjärnan och läka psykosomatiska sjukdomar. Genom att tillämpa en heltäckande strategi kan du maximera dina chanser att lyckas och uppnå dina mål.

Ytterligare några tips för att få ut mesta möjliga av bärbar neurofeedback:

 • Ställ upp realistiska förväntningar. Neurofeedback är en gradvis process: det kan ta några veckor eller månader innan du ser resultat.
 • Var konsekvent: Försök att träna minst 3-4 gånger i veckan med din bärbara neurofeedback-enhet.
 • Hitta en lugn och bekväm plats för ditt träningspass. Detta hjälper dig att koncentrera dig på ditt träningspass.
 • Ha tålamod: Det kan ta lite tid innan du lär dig att kontrollera din hjärnvågsaktivitet.
 • Följ dina framsteg, så att du kan se hur du utvecklas och anpassa ditt träningsprogram om det behövs.

Mobil neurofeedback: ett lovande nytt behandlingsalternativ

Mobil neurofeedback är ett lovande nytt behandlingsalternativ för en rad olika tillstånd. Det är en icke-invasiv, prisvärd och lättanvänd behandling som kan utföras i hemmet. Mobil neurofeedback har stor potential som ett verktyg för att förbättra det kognitiva välbefinnandet på resande fot. I takt med att tekniken utvecklas och forskningen inom detta område expanderar kan dessa enheter bli en integrerad del av egenvårdsrutinen, så att användarna kan optimera sin kognitiva funktion på ett bekvämt och proaktivt sätt. Även om det fortfarande finns många utmaningar och frågor att ta itu med, är bärbar neurofeedback ett lovande steg mot bättre psykiskt välbefinnande. Om du funderar på att använda bärbar neurofeedback kan du prata med våra läkare eller terapeuter för att ta reda på om det är rätt för dig.

Våra praktiska, lättanvända och bärbara neurofeedback-enheter och neurofeedback-appen erbjuder en banbrytande metod för hjärnträning som gör det möjligt för individer att optimera sin kognitiva funktion och lyckas inom olika områden i livet. Appen utnyttjar neurovetenskapens kraft och ger feedback i realtid och träning av dina hjärnvågor för att hjälpa dig att förverkliga din fulla potential.

Fördelarna med att använda en neurofeedback-app är enorma, från förbättrad fokusering och koncentration till minskad stress och förbättrad sömnkvalitet. Oavsett om du är student, idrottare eller yrkesverksam kan integrering av neurofeedback-träning i din rutin ha en betydande inverkan på din prestation och ditt välbefinnande.

Låt inte din hjärnas potential förbli outnyttjad. Prova våra bärbara neurofeedback-enheter och neurofeedback-appen idag och ge dig ut på en resa mot självförbättring och framgång. Träna din hjärna för framgång och lås upp nyckeln till en bättre framtid.

Beställ din neurofeedback-enhet redan idag – kontakta oss nu:

Email:
neurofeedback@psychosomatik.com

Tel:
+34 601 90 66 94

Mån – Fre 09:00h – 18:30h
Allmänna helgdagar: stängt
Det finns för närvarande ingen kapacitet i Sotogrande. Hembesök kan erbjudas i särskilda, brådskande fall.
Frivillig information

Detta kan också vara av intresse för dig: