Ketamin-terapi mot depression, post-traumatisk stress, tvångssyndrom och vid missbruksterapi

Ketamintherapie, Ketamine therapy

Ketamin-terapi mot depression på Clinica Dr. Scheib på Mallorca – nu också vid Costa del Sol och i Tyskland!

Under flera år har vi erbjudit vår speciella ketamin-terapi mot depression och andra sjukdomsbilder på vår privata klinik på Mallorca. Det speciella med vår ketaminbehandling mot depression är kombinationen med intensiv psykoterapi, hypnosterapi, rTMS, neurofeedback och andra terapimetoder. Vi är pionjärer i Europa med detta behandlingskoncept. Att behandla depression med ketamin är mycket mer framgångsrikt med vår terapi än att enbart behandla med ketaminin-fusioner.

Specialister på ketamin-terapi från Clinica Dr. Scheib har från juni 2020 också mottagning på kliniken i München.

För en preliminär diskussion (utan förpliktelser) eller för att boka en tid i Tyskland eller på Mallorca, kontakta oss nu:
Kontakta oss nu!

För vilka sjukdomar fungerar ketaminterapi?

Ketamin har använts som bedövningsmedel i decennier och används för kort narkos under mindre kirurgiska ingrepp eller inom akutmedicin. Det används inte bara för att behandla depression, utan också för posttraumatisk stress (PTSD) och tvångssyndrom (OCD). Läs mer om sjukdomstillstånd som svarar bra på behandling med ketamin.

Det är nu bevisat i hela världen att ketamin-terapi mot depression fungerar. Det används särskilt när man misslyckats med andra läkemedel eftersom ketamin har en helt annan verkningsmekanism. Man har haft god framgång med svåra depressioner och även med terapiresistenta depressioner. Ketaminet har en stor fördel jämfört med alla andra antidepressiva medel: det fungerar omedelbart och minskar självmordstankar samma dag.

Hur fungerar ketamin?

Till skillnad från andra antidepressiva medel fungerar ketamin omedelbart. Effekten uppträder vanligtvis under den första infusionen och når vanligtvis maximalt dagen efter. Effekterna varar dock under olika längder: ibland bara några dagar, ofta veckor, i sällsynta fall till och med månader eller år. Av denna anledning krävs vanligtvis flera infusioner eller – ännu bättre – kombinationen med andra metoder som psykoterapi, hypnos eller magnetisk stimulering. Särskilt hos personer som har haft många misslyckade terapiförsök med ett stort antal antidepressiva medel kan ketamin åstadkomma ett genombrott. Särskilt självmordstankar försvinner. Ketamin är för närvarande den enda kända anti-suicidal substans.

En majoritet av patienterna rapporterar ett betydligt bättre humör och att de tänker klarare omedelbart efter infusionen. Denna effekt är oftast ännu mer uttalad dagen efter, även om detta ämne inte längre kan upptäckas i kroppen på grund av dess extremt korta halveringstid. Denna effekt varar dagar till månader, ibland till och med flera år.

LÄS MER: Ketamin-terapi mot depression

Och här har vi en extra chans: Ketamin förbättrar uppenbarligen neuroplasticiteten. Detta gör patienter mer öppna för psykoterapi och neurofeedback och detta skapar ett viktigt tidsutrymme under vilket terapeutiskt arbete kan utföras intensivt med patienten med syftet att uppnå en permanent förändring. Speciellt vid svår depression minskar förmågan att lära sig, vilket gör psykoterapi och neurofeedback terapi svårare.

Proceduren med ketaminbehandling mot depression

En terapi hos oss börjar alltid med en detaljerad preliminär diskussion. Vi får en uppfattning om din personliga situation. Resultaten från tidigare försök till behandling, ditt medicinintag och eventuella befintliga eller tidigare sjukdomar är också viktiga.

Den detaljerade medicinska historien kompletteras med en psykologisk testdiagnos och en kvantitativ EEG, som ger information om hjärnfunktionen. Dessutom görs en medicinsk undersökning med blodtrycksmätning, eventuellt också EKG- och HRV-mätning. Beroende på symtom och frågor skapas ett mobilt sömnlaboratorium för den första natten.

Vid ketaminbehandling mot depression administreras läkemedlet i en mycket låg dos som en infusion under 40 minuter. Ketaminet utvecklar då sin antidepressiva effekt. Biverkningar förekommer nästan aldrig, och om det inträffar försvinner de omedelbart efter att infusionen har avslutats. Patienter upplever emellertid ibland en känsla av värme och känner sig lite berusade. Naturligtvis utförs en grundlig undersökning före infusionen så att försiktighetsåtgärder kan vidtas för vissa patienter (högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, psykoser). Administration av infusioner under professionell övervakning är uppenbarligen för dyr för många kliniker.

LÄS MER: Proceduren med ketaminbehandling mot depression

Video: Studie av ketamin-terapi & hypnos mot svår depression

Ketamin-terapi är särskilt effektiv vid depression som är orsakad av kronisk smärta eller som framförallt ger uttalad smärta (somatiserad depression).

Och allt oftare publiceras fler studier av ketaminets effekter vid olika sjukdomstillstånd: Det har också bevisats att ketamin-terapi ger resultat vid posttraumatiska stress. Dessutom verkar ketamin-terapi minska lusten att återgå till opiatberoende.

Frågor & svar om ketamin-terapi

I USA pågår för närvarande en så kallad ”fast track procedure” för godkännande av ketaminbehandling mot depression. Men användningen av ketamin-infusioner, som en off-label-terapi, är också oproblematisk i Europa: Eftersom preparatet är godkänt krävs endast patientens detaljerade information. Off-label terapier är helt normala och vanliga inom många medicinska områden.

Under senare tid har många studier bekräftat effektiviteten av ketamin-infusioner för tvångssyndrom. Behandlingen leder för många personer till en signifikant minskning eller att symtomen helt försvinner, ibland under flera veckor efter en enda infusion. Denna tid kan sedan användas för intensiv psykoterapi, så att permanent farmakologisk behandling ofta kan undvikas.

Ta kontakt med oss nu så kontaktar vi dig omedelbart för att personligen diskutera en möjlig terapi:

Det finns för närvarande ingen kapacitet i Sotogrande. Hembesök kan erbjudas i särskilda, brådskande fall.
Frivillig information

 

Ytterligare information om ketamin kan du hitta här:

Artikeln ”Ketamin als Behandlungsoption” i SWISS MEDICAL FORUM – SCHWEIZERISCHES MEDIZIN-FORUM 2015;15 >>>

https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/05/researcher-explores-hallucinogen-as-potential-ocd-treatment.html

http://mhc.cpnp.org/doi/full/10.9740/mhc.2017.01.016?code=cpnp-site#.WZp3KSmtERM.email