Sjukgymnastik inriktar sig på behandling av fysiska besvär samt på patientens funktionsrörelse eller de aktivitetsbegränsningar som konstateras under en fysioterapeutisk undersökning.

Baserat på diagnostiken, används fysiska stimuli som värme, kyla, tryck, strålning och elektricitet. Behandlingen syftar dels på att uppnå naturliga, fysiologiska reaktioner i kroppen, dels för att få en bättre förståelse för hur kroppen fungerar och hur man självständigt kan hantera sin egen kropp.
Målet är att återställa, upprätthålla eller främja hälsan och i bästa fall bli fri från smärtor.

Dessutom erbjuder det nya rehabiliteringscentret en ny typ av terapi för behandling av artros och osteoporos genom cellstimulering med magnet- och radiovågor. Syftet med denna terapi är att stimulera ledbrosket att förnyas. Denna form av terapi har hittills inte visat några biverkningar och anses vara smärtfri.

LÄS MER: Ketamin-terapi mot depression

Om du är intresserad av sjukgymnastik, kontakta oss nu. Vi kommer omedelbart att kontakta dig personligen för att hitta bästa möjliga behandling för dig utan att du förbinder dig till något.

Icke bindande terapiförfrågan

Merken

Merken