Traumaterapi med EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en terapimetod som särskilt lämpar sig för att behandla konsekvenserna av trauma.

Vid posttraumatisk stressstörning lagras känslor och minnen i hjärnan annorlunda än normalt och efterföljande bearbetning av upplevelsen försvåras. Det antas att synkronisering av hjärnhalvorna genom bilateral stimulering, till exempel ögonrörelser, möjliggör en efterföljande bearbetning av det traumatiska minnet.

Efter en genomgång av patientens exakta medicinska historia och en stabiliseringsfas befrias de traumatiska minnena från de onormala känslorna genom guidade, snabba horisontella ögonrörelser.

Traumaterapi med EMDR anses vara bevisbaserat och täcks normalt av av sjukförsäkringen. Terapimetoden används också för ångeststörningar och behandling av alkohol- och drogberoende.

Om du är intresserad av traumaterapi med EMDR eller någon av våra övriga psykosomatiska behandlingar, vänligen kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen så snart som möjligt för att hitta den bästa möjliga behandlingen för dig utan att du binder dig till något.

Det finns för närvarande ingen kapacitet i Sotogrande. Hembesök kan erbjudas i särskilda, brådskande fall.
Frivillig information